tu jesteś: strona główna

Kierownik Zakładu Genetyki Bakterii

prof. dr hab. Dariusz Bartosik

telefon: (+48) 22 55 41 318
fax. (+48) 22 55 41 402
e-mail:

 


      Obecny Zakład Genetyki Bakterii (do roku 1996 noszący nazwę Zakład Mikrobiologii Ogólnej) jest "w prostej linii" następcą jednostki, z której powstał cały obecny Instytut Mikrobiologii.
Ważne daty:
1960 - powstanie Katedry Mikrobiologii, pierwszej samodzielnej jednostki organizacyjnej o profilu wyłącznie mikrobiologicznym...    zobacz więcej
 
Galeria fotografii ZGB...zobacz więcej

Seminarium Instytutu Mikrobiologii
Dydaktyka
Egzaminy i kolokwia
Nagrody
Ogłoszenia
Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku
Zakład Genetyki Bakterii, Uniwersytet Warszawski
 
Ruchome elementy genetyczne
bakterii

Identyfikacja i badanie molekularnych podstaw funkcjonowania ruchomych elementów genetycznych bakterii. Genomiczna i funkcjonalna charakte-rystyka plazmidów; mechanizmy replikacji, stabilnego dziedziczenia i transferu koniugacyjnego. "Klonowanie" in vivo i analiza elementów transpozycyjnych (IS, Tn, TMo i MITE) oraz badanie ich roli w horyzontalnym transferze genów i w ewolucji. Wykorzystanie ruchomych elementów genetycznych do konstrukcji narzędzi przydatnych w inżynierii genetycznej, biotechnologii i bioremediacji... zobacz więcej

Molekularne podstawy
bakteryjnej patogenezy

Badanie molekularnych podstaw patogenezy ludzkich enteropatogenów Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori. Analiza oddziaływań patogenu z komórkami eukariotycznymi. Strukturalna i funkcjonalna analiza genów kodujących immunopozytywne białka z perspektywą ich wykorzystania do produkcji szczepionek. Charakterystyka białek - potencjalnych celów działania leków anty-Campylobacter... zobacz więcej

Biologiczne metody eliminacji
bakterii patogennych

Antybakteryjna aktywność kwasów oleanolowego i ursolowego - badanie mechanizmu ich działania. Analiza strukturalna i funkcjonalna bakteryjnego białka opiekuńczego HptG. Badanie antybakteryjnego wpływu nanocząsteczek metali na bakterie... zobacz więcej

 

statystyka    

 

  Ostatnia aktualizacja: 23 października 2015 11:03 - z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster