tu jesteś: aktualności

Aktualności


Seminaria Instytutu Mikrobiologii odbywają się w poniedziałki w godz. 14.30-15.30 w sali 102B (Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1). Seminaria mają formę krótkich wykładów, zapraszamy do udziału studentów i innych zainteresowanych tematyką z dziedziny mikrobiologii.

Wyniki sprawdzianów i egzaminów (zobacz więcej)

Mikrobiologia – wersja duża (do pobrania: skrypt)

Ruchome elementy genetyczne bakterii

Biologia komórki prokariotycznej dla studentów BiBS 2017/18 dr A. Grudniak (plik do pobrania: wyklad-01, wyklad-02, wyklad-03, wyklad-04)

Skrypty do zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Zakładu Genetyki Bakterii (do pobrania)

Biologia komórki (Bioinformatyka i Biologia Systemów) (część mikrobiologiczna) (do pobrania: wyklad1, wyklad2, wyklad3, wyklad4)

Listy studentów przyjętych na fakultety:
- Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy
- Ruchome elementy genetyczne bakterii

Informacje dla kandydatów na licencjat w ZGB (2016-2017) (do pobrania)

Diamentowe granty MNiSW uzyskane przez studentów Zakładu Genetyki Bakterii:
Anna Ciok
, Analiza funkcjonalna modułów genetycznych plazmidu pP32BP2 z psychrofilnego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL32B – określenie roli plazmidu w tworzeniu biofilmu, osmoprotekcji, krioprotekcji oraz w metabolizmie betainy, choliny i karnityny. Realizowany w latach 2014-2016.

Robert Lasek, Analiza molekularnych podstaw funkcjonowania modułów genetycznych plazmidu pP62BP1 psychrofilnego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL62B. Diamentowy Grant MNiSW (DI 2011 0311 41). Realizowany w latach 2012-2015.

Seminaria studentów I i II roku MU Zakładu Genetyki Bakterii
odbywają się we wtorki o godz. 8.30 w Sali 301A.
prof. dr hab. K. I. Wolska


 

Doktor habilitowany Łukasz Dziewit otrzymał stypendium Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2015).

 

Zespół badawczy prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka uzyskał nagrodę J. M. Rektora UW za osiągnięcia naukowe (2015).

 

Zespól badawczy prof. dr hab. D. Bartosika uzyskał nagroda J. M. Rektora UW za osiągnięcia naukowe (2015).

 

Grono pracowników Zakładu Genetyki Bakterii uzyskało nagrodę J. M. Rektora UW za osiągnięcia dydaktyczne, w związku z wydaniem znowelizowanego podręcznika "Biologia Molekularna Bakterii" (pod redakcją dr J. Baj i prof. dr. hab. Z. Markiewicza), wydane przez PWN w 2015 r. (dr J. Baj, dr hab. D. Bartosik; prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka; prof. dr hab. K.I. Wolska, prof. dr hab. M. Włodarczyk).

 

Doktor Łukasz Dziewit uzyskał stypendium stażowe dla młodych doktorów, w ramach projektu „Chemia, fizyka i biologia na potrzeby społeczeństwa XXI wieku: nowe makrokierunki studiów I, II i III stopnia”, nr POKL. 04.01.01-00-100/10, umożliwiający wyjazd stażowy do Helmholtz Centre Potsdam, Niemcy (2015).

 

Studentka Anna Ciok została laureatką Diamentowego Grantu MNiSW (2014).

 

Doktor Magdalena Szuplewska i doktorantki Katarzyna Markowska i Katarzyna Bocian-Ostrzycka uzyskała stypendium FEMS’ Young Scientists Congress Grant przyznane przez organizatorów konferencji 6th FEMS Congress of European Microbiologists, Maastricht, Holandia (2014).

 

Zespół badawczy prof. dr hab. D. Bartosika otrzymał nagrodę I stopnia im prof. E. Mikulaszka (zespołowa) Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów za cykl prac opublikowanych w latach 2012-13 (2014).

 

Zespól badawczy prof. dr hab. D. Bartosika otrzymał nagrodę J. M. Rektora UW za osiągnięcia naukowe naukową (2014).

 

Doktorant Robert Lasek otrzymał Naukowe Stypendium Doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przyznane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (w dwóch edycjach, 2013 i 2014).

 

Doktorantka Katarzyna Markowska zdobyła I miejsce za najlepszą prezentację wyników podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych (2014).

 

(zobacz więcej)

 

 

[ wróć ]

 

  Ostatnia aktualizacja: 01 grudnia 2017 11:35 - z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster