tu jesteś: zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników ZGB - Genetyka bakterii

 

Genetyka bakterii

 

Koordynator zajęć:

  dr hab. Łukasz Dziewit

Typ zajęć: przedmiot fakultatywny obowiązkowy na kierunkach BiologiaBiotechnologia (semestr letni: wykład 30 godz.; ćwiczenia 60 godzin, w drugiej połowie semestru)

Warunki przyjęcia:
Brane są pod uwagę oceny z ćwiczeń i z egzaminów z Mikrobiologii, Biochemii oraz Genetyki z inż. genetyczną. Preferencje (bez gwarancji przyjęcia) dla studentów IMU. Informacje o ocenach należy przesyłać na adres e-mail, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie (sekcja studia, zakładka REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).


Warunki i forma zaliczenia:
wykład: egzamin pisemny, kilkanaście pytań otwartych, zalicza 51% punktów,
ćwiczenia: nie więcej niż 2 nieobecności i uzyskanie co najmniej 51% punktów z pisemnego sprawdzianu (8-10 pytań otwartych).

Wykład
dr hab. Łukasz Dziewit

Organizacja genetyczna genomów prokariotycznych. Replikacja i segregacja chromosomów prokariotycznych. Transkrypcja, translacja i regulacja ekspresji genów u bakterii i archeonów. Mutacje i naprawa DNA. Zmienność genomów prokariotycznych. Genomika, metagenomika, transkryptomika, metatranskryptomika, proteomika, metabolomika i modelowanie metaboliczne w badaniach mikrobiologicznych. Identyfikacja i typowanie molekularne mikroorganizmów prokariotycznych. Genetyka bakterii w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska. Ochrona własności intelektualnej w mikrobiologii.

Ćwiczenia:
dr hab. Łukasz Drewniak, dr Anna Grudniak, dr Jakub Czarnecki, dr Agnieszka Wyszyńska, dr Renata Godlewska
- pobierz skrypt

Identyfikacja molekularna bakterii i archeonów. Analiza metagenomiczna mikrobiomów prokariotycznych. Analiza bioinformatyczna genomów prokariotycznych. Klonowanie genów i selekcja zrekombinowanych klonów, techniki wprowadzania DNA do komórek bakteryjnych (transformacja, elektroporacja i koniugacja). Nadekspresja, oczyszczanie oraz badanie interakcji białka z DNA poprzez analizę opóźnienia tempa migracji kompleksów nukleoproteidowych w żelach (EMSA, ang. electrophoretic mobility shift assay). Badanie interakcji białka z innymi białkami. Badanie regulacji ekspresji genów. Mutageneza transpozonowa, spontaniczna i indukowana. Test „Rec-assay”.

 

Literatura

  • Baj J., Markiewicz Z. (red.) 2006. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa
  • Bushman F. 2002. Lateral DNA transfer. CSHL Press, USA
  • Dale J. W., Park S. F. 2004. Molecular genetics of bacteria. Wiley, USA
  • Glick B. R., Pasternak J. J. 2003. Molecular biotechnology. ASM Press, USA
  • Kunicki W. J. H. 2005. Życie bakterii. PWN, Warszawa
  • Levin B. 2000. Genes. Oxford Univ. Press, USA
  • Schlegel H. G. 2003. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa
  • Schumann W. 2006. Dynamics of the bacterial chromosome. Wiley-VCH Verlag GmbH, Niemcy
  • Salyers A. A., Whitt D. D. 2003. Mikrobiologia, różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa
  • Snyder L., Chapness W. 2003. Molecular genetics of bacteria. ASM Press, USA

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster