tu jesteś: zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników ZGB - Mikrobiologia w ochronie środowiska

 

Mikrobiologia w ochronie środowiska

 

Koordynatorzy zajęć:

   dr Agnieszka Wyszyńska, dr Renata Godlewska

Typ zajęć: przedmiot obowiązkowy dla II roku kierunku Ochrona środowiska (semestr zimowy i letni, druga połowa semestru: wykład 30 godz.; ćwiczenia 60 godzin)

Warunki przyjęcia:
Dla studentów kierunku Ochrona środowiska zapisy przez USOS; studenci innych Wydziałów zapisują się bezpośrednio u koordynatorów przedmiotu.


Warunki i forma zaliczenia:
wykład: Egzamin pisemny po zaliczeniu obu części laboratorium. Zalicza 55% możliwych do uzyskania punktów; pytania otwarte i testowe.
ćwiczenia: 2 sprawdziany pisemne i obecność na zajęciach. Dopuszczalna 1 nieobecność w każdym bloku. Zalicza 55% możliwych do uzyskania punktów na każdym z dwóch sprawdzianów; pytania otwarte.

Wykład
dr Renata Godlewska, dr Agnieszka Wyszyńska, prof. dr hab. Ryszard Chróst, dr Iwona Jasser, dr Bartosz Kiersztyn, dr hab. Waldemar Siuda

Ogólna charakterystyka mikroorganizmów i wirusów występujących w różnych typach środowisk z uwzględnieniem środowisk zanieczyszczonych i zdegradowanych. Budowa i fizjologia prokariontów. Przystosowania mikroorganizmów do środowiska. Rola mikroorganizmów w przeciwdziałaniu procesom eutrofizacji i w zagrożeniach jakie stwarzają dla innych organizmów i człowieka. Rola w oczyszczaniu ścieków i rekultywacji środowisk zdegradowanych.

Ćwiczenia:
I część (blok, semestr zimowy)
dr Renata Godlewska, dr Agnieszka Wyszyńska, dr J. Czarnecki
- pobierz skrypt, podział na grupy

Techniki mikrobiologiczne. Izolowanie mikroorganizmów z różnych środowisk. Obserwacje mikroskopowe form morfologicznych bakterii. Udział bakterii w przemianach metabolicznych zachodzących w środowiskach. Bakteryjne skażenie wód i żywności. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój mikroorganizmów.

Ćwiczenia:
II część (blok, semestr letni)
pracownicy Zakładu Ekologii Mikroorganizmów

Metody wizualizacji i identyfikacji mikroorganizmów; mikroskopia fluorescencyjna, komputerowa analiza obrazu i pomiar aktywności mikroorganizmów. Analizy molekularne i immunoenzymatyczne w monitoringu toksycznych cyanobakterii.

 

Literatura

 • Kunicki-Goldfinger W. J. H. "Życie bakterii". PWN, 2001.
 • Madigan M. T., Martinko J. J., Parker J. "Brock biology of microorganisms". Prentice Hall International Inc., London,1997 (oraz wszystkie następne wydania tej książki).
 • Schlegel H. G. "Mikrobiologia ogólna". PWN, 1996.
 • Salyers A. A, Whitt D. D. "Mikrobiologia - różnorodność, chorobotwórczość i środowisko". PWN, 2003.
 • Różalski A. "Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej - skrypt dla studentów biologii". Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1996.
 • Grabińska-Łoniewska A. (red.). „Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej”. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1999
 • Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E. „Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej”. Wyd. SGGW, Warszawa, 1996
 • Błaszczyk M. K. „Mikroorganizmy w ochronie środowiska” Wyd. Naukowe PWN, 2007
 • Błaszczyk M. K. „Mikrobiologia środowisk” Wyd. Naukowe PWN, 2010
 • Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa. 2001.
 • Wetzel R. Limnology. Lake and river ecosystems. Academic Press, 2001.

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster