tu jesteś: zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników ZGB - Organizmy modelowe w badaniach biologicznych

 

Organizmy modelowe w badaniach biologicznych

 

Koordynatorzy zajęć:

   dr Piotr Borsuk; dr Renata Godlewska

Typ zajęć: przedmiot obowiązkowy dla:

studentów I roku MU - kier. Biotechnologia - Kom. macierzyste w biol. i medycynie
studentów I roku MU - kier. Biotechnologia - Molekularne podłoże i terapie chorób cywilizacyjnych
studentów I roku MU - kier. Biotechnologia - Neurobiologia i chor. neurodegeneracyjne
studentów I roku st. MU na kierunku Biotechnologia.
Wykłady kierunkowe, specjalizacyjne, monograficzne
Wykłady specjalizacyjne dla I roku MU na kierunku Biologia (semestr letni: wykład 30 godz.)

Warunki przyjęcia:
Zapisy przez USOS; studenci innych Wydziałów zapisują się bezpośrednio u koordynatorów przedmiotu.

Warunki i forma zaliczenia:
Egzamin pisemny testowy (pytania wielokrotnego wyboru); zalicza 51% punktów;


Wykład:
Prowadzący: dr Piotr Bernatowicz, dr hab. Piotr Bębas, dr Piotr Borsuk, dr Aleksandra Dzikowska, dr Renata Godlewska, prof. Paweł Golik, prof. Jacek Kubiak, prof. Joanna Kufel, prof. Marek Maleszewski, prof. Joanna Pijanowska, prof. Paweł Sowiński

Cykl wykładów charakteryzuje najważniejsze organizmy modelowe i osiągnięcia uzyskane dzięki badaniom z ich udziałem: Escherihia coli, Bacillus subtilis, Drożdże (dwa wykłady), Grzyby filamentalne, Drosophila melanogaster (dwa wykłady), Daphnia, Caenorhabditis elegans, Danio rerio, Xenopus laevis/Xenopus tropicalis, Mysz (Mus musculus), Rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana (L. Heynh.), Kukurydza (Zea mays).

Literatura

 • Baj J., Markiewicz Z. (red.) 2006. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa
 • Brown T. A. 2001. Genomy. PWN, Warszawa.
 • Dale J. W., Park S. F. 2004. Molecular genetics of bacteria. Wiley, USA.
 • Feige U. i inni (red.) 1996. Stress-inducible cellular responses. Birkhäuser Verlag, Basel.
 • Levin B. 2000. Genes VII. Oxford University Press, USA.
 • Markiewicz Z., Kwiatkowski Z. A. 2001. Bakterie, antybiotyki, lekooporność. PWN, Warszawa.
 • Neidhardt N. C. i inni (red.) 1996. Escherichia coli and Salmonella, cellular and molecular biology. Amer. Soc. Microbiol. Washington D.C., USA.
 • Nowicka-Sans B., Wolska K. I. 2002. Rola białek GreA i GreB w elongacji transkrypcji bakteryjnej. Post. Biochem. 47: 30-37
 • Rhodius V. A., Busby S. J. W. 1998. Positive activation of gene expression. Cur. Op. Microbiol. 1: 152-159
 • Singleton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa.
 • Snyder L., Champness W. 2003. Molecular genetics of bacteria. ASM Press, Washington D.C., USA.
 • Wolska K. I., Grudniak A. M., Kraczkiewicz-Dowjat A. 2007. Genetic and physiological regulation of bacterial endospore development. Pol. J. Microbiol. 56: 11-17.

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster