tu jesteś: galeria fotografii

Galeria fotografii

 

Uroczystość po obronie rozprawy doktorskiej Marty Bednarskiej

rok 1972  
 

 

Od prawej: Krystyna I. Wolska, Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka i Zbigniew Sendułka.

poprzednie...główna...następne... 

 

 

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster