tu jesteś: galeria fotografii

Galeria fotografii

 

Uroczystość po obronie rozprawy doktorskiej Marty Bednarskiej

rok 1972  
 

 

Od lewej: Mirosława Włodarczyk, Anna Kraczkiewicz-Dowjat, Andrzej Piekarowicz.
Na pierwszym planie Stanisław Bednarski z żoną.

poprzednie...główna... 

 

 

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster