tu jesteś: galeria fotografii

Galeria fotografii

 

Pracownicy i studenci Zakładu Genetyki Bakterii
- zdjęcie grupowe

rok 2009  
 

 

Pracownicy i doktoranci Zakładu Genetyki Bakterii - rok akademicki 2008-2009

Stoją od lewej: Anna Kurek, Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka, Anna Kraczkiewicz-Dowjat, Anna Grudniak, Anna Łasica, Pauls Zoszczenko, Agnieszka Wyszyńska (w głębi), Krystyna I. Wolska, Marta Bednarska, Ewa Piechucka, Magdalena Szuplewska (w głębi), Anna Klica, Jadwiga Baj.
Poniżej, od lewej: Paweł Łaniewski, Dariusz Bartosik, Łukasz Dziewit

poprzednie...główna...

 

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster