tu jesteś: grupa badawcza - Biologiczne metody eliminacji bakterii patogennych

 

BIOLOGICZNE METODY ELIMINACJI BAKTERII PATOGENNYCH

 

PROWADZĄCY GRUPĘ BADAWCZĄ

prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
tel. (+48) 22 55 41 302, e-mail

SKŁAD OSOBOWY

dr Anna Grudniak

DOKTORANCI

mgr Katarzyna Markowska

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

1. Biologiczne metody eliminacji bakterii patogennych. W związku ze wzrostem oporności bakterii na antybiotyki, poszukiwanie nowych związków o znaczeniu terapeutycznym staje się niezwykle istotnym problemem badawczym. Triterpenoidy, w tym kwasy oleanolowy (OA) i ursolowy (UA), izolowane z wielu roślin o znaczeniu leczniczym, mają działanie antybakteryjne i hamują wzrost i przeżywalność wielu gatunków bakterii, w tym patogenów. Szczególnie silny efekt wywierają na bakterie gramdodatnie, Listeria monocytogenes i Staphylococcus aureus. Wykazano, że OA i UA zmieniają kształt bakterii i hamują sporulację Bacillus sp. Wpływają również na autolizę i obrót metaboliczny peptydoglikanu oraz na jego skład muropeptydowy. Mają wpływ na sekrecję białek, w tym czynników patogenności, oraz na hemolizę i przepuszczalność osłon bakteryjnych. Związki te hamują ekspresję operonów należących do regulonu cysteinowego i indukują syntezę białka opiekuńczego DnaK. Badany jest również wpływ tych związków na tworzenie biofilmu bakteryjnego oraz wzajemne oddziaływania między nimi i antybiotykami, zwłaszcza z grupy β-laktamów.

2. Analiza strukturalna i funkcjonalna bakteryjnego białka opiekuńczego HptG. HtpG należy do grupy białek opiekuńczych, które są zarazem białkami szoku cieplnego Hsp, pełniącymi kluczową rolę w regulacji wielu procesów komórkowych. Jednak w przeciwieństwie do innych białek Hsp, jego komórkowe funkcje nie zostały dotąd określone. Znana jest struktura białka HtpG, wiadomo iż jego domena N-terminalna posiada aktywność ATP-azy, natomiast domena C-terminlna odpowiada za tworzenie dimerów białkowych. Podstawową rolą HtpG jest prawidłowe zwijanie i stabilizacja białek cytoplazmatycznych. Eukariotyczne odpowiedniki HtpG, białka Hsp90, są celem działania leków przeciwnowotworowych i mogą brać udział w powstawaniu chorób neurodegeneracyjnych. Nasze badania zmierzają do zbadania funkcji białka HtpG poprzez analizę mutanta delecyjnego (DhtpG), oraz zbadanie oddziaływań HtpG z  deagregazą ClpB oraz białkami uczestniczącymi w inicjacji replikacji chromosomu - białkiem DnaA i plazmidu - białkiem p, w systemie dwuhybrydowym (in vivo) jak i in vitro. Istnieją doniesienia świadczące o współdziałaniu ClpB z innymi białkami opiekuńczymi (w tym DnaK/DnaJ/GrpE), które są zaangażowane w proces replikacji DNA, jednak rola tych interakcji nie została wyjaśniona. Dlatego też interesujące jest zbadanie roli HtpG właśnie w tych procesach.

3. Działanie nanocząsteczek metali na bakterie. Nanocząsteczki są to cząsteczki materii rozdrobnione do wielkości mniejszej niż 100 nm (1x10-9 nm). Nanocząsteczki, np. srebra, posiadają unikalne właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne a zwłaszcza antybakteryjne i przeciwzapalne. Związki te w najbliższej przyszłości, mogą stać się z powodzeniem lekami antybakteryjnymi nowej generacji. Srebro jest metalem szlachetnym, którego właściwości antybakteryjne są znane  i wykorzystywane od wieków. Jony tego metalu, w przeciwieństwie do nanocząsteczek srebra, mogą być toksyczne dla organizmu, co ogranicza ich stosowanie. Naszym zadaniem jest zbadanie wpływu nanocząsteczek: srebra – Ag i złota – Au na wybrane gatunki bakterii, a w dalszej kolejności zbadanie mechanizmu tego procesu.

DOROBEK NAUKOWY (od roku 2000)

Zobacz wszystkie | Zamknij wszystkie

Prace oryginalne

 • Cierech M., Kolenda A., Grudniak A.M., Wojnarowicz J., Woźniak B., Gołaś M., Swoboda-Kopeć E., Łojkowski W., Mierzwińska-Nastalska E. 2016. Significance of polymethylmethacrylate (PMMA) modification by zinc oxide nanoparticlws for fungal biofilm formation. Int. J. Pharmaceutics 510:323-335.
 • Cierech M., Wojnarowicz J., Szmigiel D., Bączkowski B., Grudniak A.M., Wolska K.I., Łojewski W., Mierzwińska-Nastalska E. 2015 Preparation and characterization of ZnO-PMMA resin nanocomposites for denture bases. Acta Bioeng. Biomech. 18:31-41.
 • Gozdziewska M., Cichowicz G., Markowska K., Zawada K., Magiel E. 2015. Nitroxidecoated silver nanoparticles: synthesis, sutface physicochemistry and antibacterial activity. RSC Adv. 5:58403-15.
 • Grudniak A. M., Włodkowska J. and Wolska K.I. 2015. Chaperon DnaJ Influences the Formation of Biofilm in Escherichia coli. Pol. J. Microbiol. 64:279-283.
 • Grudniak A.M., Markowska K., Wolska K.I. 2015 Interactions of Escherichia coli molecular chaperone HtpG with DnaA replication initiator DNA. Cell Stress Chaperones 20:951-957.
 • Grudniak A.M., Włodkowska J. and Wolska K.I. 2015. Chaperon DnaJ influences the formation of biofilm in Escherichia coli. Pol. J. Microbiol. 64:279-283.
 • Grudniak A.M., Markowska K., Wolska K.I. 2015. Interactions of Escherichia coli molecular chaperone HtpG with DnaA replication initiator DNA. Cell Stress Chaperon DOI 10.1007/s12192-015-0623-y.
 • Cierech M., Wojnarowicz J., Szmigiel D., Bączkowski B., Grudniak A.M., Wolska K.I., Łojewski W., Mierzwińska-Nastalska E. 2015. Preparation and characterization of ZnO-PMMA resin nanocomposites for denture bases. Acta Bioeng. Biomech. DOI 10.5277/ABB-00232-2014-04.
 • Goździewska M., Cichowicz G., Markowska K., Zawada K., Megiel E. 2015. Nitroxide-coated silver nanoparticles: synthesis surface physicochemistry and antibacterial activity. RSC Advances 5:58403-58415.
 • Kurek A., Markowska K., Grudniak A.M., Janiszowska W., Wolska K.I. 2014. The effect of oleanolic and ursolic acids on the hemolytic properties and biofilm formation of Listeria monocytogenes. Pol. J. Microbiol. 63:21-25.
 • Markowska K. Grudniak A.M., Krawczyk K., Wróbel I., Wolska K.I. 2014. Modulation of antibiotic resistance and induction of a stress response in Pseudomonas aeruginosa by silver nanoparticles. J. Med. Microbiol. 63:849-854.
 • Wardal E., Markowska K., Zabicka D., Wróblewska M., Giemza M., Mik E., Połowniak-Pracka H., Woźniak A., Hryniewicz W., Sadowy E. 2014. Molecular analysis of VanA outbreak of Enterococcus faecium In two Warsaw hospitals: the importance of mobile genetic elements. BioMed Res. Int. 2014:575367.
 • Markowska, K., Grudniak, A.M., Krawczyk, K., Wróbel, I. and K.I. Wolska. 2014. Modulation of antibiotic resistance and induction of a stress response in Pseudomonas aeruginosa by silver nanoparticles. J Med Microbiol. doi:10.1099/jmm.0.068833-0.
 • Grudniak, A.M., Pawlak, K., Bartosik, K. and K.I. Wolska. 2013. Physiological consequences of mutations in the htpG heat shock gene of Escherichia coli. Mutat. Res. 745-746:1-5.
 • Kurek A., Nadkowska, P., Pliszka, S. and K.I. Wolska. 2012. Modulation of antibiotic resistance in bacterial pathogens by oleanolic acid and ursolic acid. Phytomedicine 19:515–519.
 • Grudniak, A. M., A. Kurek, J. Szarlak and K. I. Wolska. 2011. Oleanolic and ursolic acids influence the expression of the cysteine regulon and the stress response in Escherichia coli. Curr. Microbiol. 62:1331- 1336
 • Kurek, A., A. Grudniak, M. Szwed, A. Klicka, Ł. Samluk, K. I. Wolska, W. Janiszowska and M. Popowska. 2010. Influence of oleanolic and ursolic acis of plant origin on peptidoglycan content, turnover and autolysis of Listeria monocytogenes. Antonie van Leeuwenhoek. International Journal of General and Molecular Microbiology. 97:61-68
 • Szakiel, A., Ruszkowski D., Grudniak A., Kurek A., Wolska K. I., Doligalska M., and W. Janiszowska. 2008. Antibacterial and antiparasitic activity of oleanolic acid and its glysosides isolated from marigold (Calendula officinalis). Planta Med. 74:1709-1715
 • Grudniak, A. M., Kraczkiewicz-Dowjat A., Wolska K. I., and J. Wild. 2007. Conjugal transfer of plazmid R6K g ori minireplicon derivatives from Escherichia coli to various genera of pathogenic bacteria. Curr Microbiol. 55:549-553
 • Grudniak, A. M., Kuć M., and K. I. Wolska. 2005. Role of Escherichia coli DnaK and DnaJ chaperones in spontaneous and induced mutagenesis and their effect on UmuC stability. FEMS Microbiol. Lett. 242:361-366
 • Grudniak, A. M., Nowicka-Sans, B. , Maciąg, M., and K. I. Wolska. 2004. Influence of Escherichia coli DnaK and DnaJ molecular chaperones on tryptophanase (TnaA) amount and GreA, GreB stability. Folia Microbiol. 49:507-512
 • Sieńczyk, J., Skłodowska A. M., Grudniak A. M., and K. I. Wolska. 2004. Influence of DnaK and DnaJ chaperones on Escherichia coli membrane lipid composition. Pol. J. Microbiol. 53:121-123
 • Modrzewska, M., Karpiński, P., Grudniak, A. M., and K. I. Wolska. 2002. Effect of null mutations in dnaK and dnaJ genes on conjugational DNA transfer, proteolysis and novobiocin susceptibility in Escherichia coli. Acta Microbiol. Pol. 51:217-224
 • Karpiński, P., Grudniak, A. M., and K. I. Wolska. 2002. Effect of mutations in dnaK and dnaJ genes on cysteine operon expression in Escherichia coli. Folia Microbiol. 47:371-375
 • Wolska, K. I., Łobacz, B., Jurkiewicz, D., Bugajska, E., Kuć, M., and A. JóĽwik. 2000. Biosynthesis and secretion of several enzymes in Escherichia coli dnaK and dnaJ mutants. Microbios 101:157-168
 • Wolska, K. I., E. Bugajska, D. Jurkiewicz, M. Kuć, and A. JóĽwik. 2000. Antibiotic susceptibility of Escherichia coli dnaK and dnaJ mutants. Microb. Drug Res. 6:119-126

Patenty

 • Magiel E., Krystosiak P., Markowska K. Nanokompozyt polimerowy o właściwościach bakteriobójczych oraz sposób jego syntezy. Zgłoszenie nr UOTT/T558/2016 z dnia 5 sierpnia 2016.

Prace przeglądowe

 • Wolska K.I., Grudniak A.M., Markowska K. 2016. Związki interkalujace z bakteryjnymi systemami wyczuwania liczebności i ich potencjalna funkcja terapeutyczna. Post. Mikrobiol. 55:300-308.
 • Wolska K.I., Grudniak A.M., Rudnicka Z., Markowska K. 2015 Genetic control of bacterial biofilms
  J. Appl. Gen. 57:225-238.
 • Wolska K.I., Grudniak A.M., Rudnicka Z., Markowska K. 2015. Genetic control of bacterial biofilms J. Appl. Genet. DOI 10.1007/s13353-015-0309-2.
 • Wolska K.I., Grudniak A.M., Kamiński K. and Markowska K. Nanotechnology in diagnosis, treatment and prophylaxis of infectious diseases (Chapter 8 “The potential of metal nanoparticles for inhibition of bacterial biofilms”) s. 119-132Edited by Mahendra Rai and Kateryna Kon. Academic Press is in an imprint of Elsevier, London 2015. ISBN: 978-0-12-801317-5.
 • Markowska, K., Grudniak, A.M. and K.I. Wolska. 2014 Silver nanoparticles as an alternative strategy against bacterial biofilms. Acta Biochim. Pol. 60:523-530.
 • Markowska, K., Grudniak, A.M. and K.I. Wolska. 2013. Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe: podstawy technologii, jej ograniczenia i potencjalne zastosowania Post. Mikrobiol. 52:29-40.
 • Wolska K.I., Grześ, K. and A. Kurek. 2012. Synergy between novel antimicrobials and conventional antibiotics or bacteriocins. Pol. J. Microbiol. 61:95–104.
 • Kurek, A., Grudniak, A. M., Kraczkiewicz-Dowjat, A. and K. I. Wolska. 2011. New antibacterial therapeutics and strategies. Pol. J. Microbiol. 60:3-12
 • Wolska K. I., A. M. Grudniak, B. Fiecek,  A. Kraczkiewicz-Dowjat, A. Kurek. 2010. Antibacterial activity of oleanolic and ursolic acids and their derivatives. Centr. Eur. J. Biol. 5:543-553.
 • Wolska K. I., A. M. Grudniak, A. Kraczkiewicz-Dowjat, A. Kurek. 2010. Różnorodne funkcje wybranych pigmentów bakteryjnych. Post. Mikrobiol. 40:105-114
 • Wolska, K.I., Grudniak A.M., and A. Kraczkiewicz-Dowjat. 2007 Genetic and physiological regulation of bacterial endospore development. Pol. J. Microbiol. 56: 11-17
 • Wolska, K. I. 2004. Naprawa niedopasowanych nukleotydów w DNA, mechanizm i biologiczne znaczenie. Microbiol. Med. 41:3-7
 • Wolska, K. I., A. Kraczkiewicz-Dowjat, A. M. Grudniak, A. Sajkowska, and T. Wiktorowicz. 2004. New methods of pathogenic bacteria elimination. Pol. J. Microbiol. 53 (suppl.):39-43
 • Wolska, K. I. 2003. Horizontal DNA transfer between bacteria in the environment. Acta Microbiol. Pol. 52:233-243
 • Grudniak, A., and K. I. Wolska. 2001. Bakteryjna tryptofanaza, funkcja i regulacja biosyntezy. Postępy Mikrobiologii 40:79-88
 • Nowicka-Sans, B., and K. I. Wolska. 2001. Rola białek GreA i GreB w elongacji transkrypcji bakteryjnej. Postępy Biochemii 47:30-37

Doniesienia zjazdowe

 • Kurek A., K. Grześ, K. Krawczyk, K. Poszytek, K.I. Wolska. Synergizm między wybranymi antybiotykami a związkami pochodzenia roślinnego lub nanocząstkami srebra. XV Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w medycynie zakażeń”. Warszawa, 2011
 • Grześ K., K.I. Wolska, A.M. Grudniak, A. Kraczkiewicz-Dowjat, A. Kurek. Stress induction and synergy with antibiotics and oleanolic and ursolic acids or silver nanoparticles. 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Londyn, 2012
 • Grześ K., A. Kurek, K.I. Wolska. Wiązanie kwasu oleanolowego do peptydoglikanu Listeria monocytogenes i Staphylococcus aureus, badania in vitro. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Lublin, 2012
 • Kurek A.M., K. Grześ, K. Krawczyk, K. Poszytek, K.I. Wolska. Antybakteryjne działanie kwasów oleanolowego i ursolowego oraz nanocząstek srebra – wpływ na strukturę i funkcje komórek bakteryjnych. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Lublin, 2012
 • Grudniak A. M., K. Bartosik, E. Kolada, K. Pawlak K, A. Kurek. Characterization of Escherichia coli htpG null mutant. 4th Polish-Ukrainian Weigl Conference, Czeszów, Poland, 2011
 • Kurek A., A. M. Grudniak, A. Kraczkiewicz-Dowjat, K. I. Wolska. Effect of oleanolic and ursolic acids on bacterial susceptibility to antibiotics and biofilm formation and structure. 4th Polish-Ukrainian Weigl Conference, Czeszów, Poland, 2011
 • Grudniak A. M., N. Kubisa, K. Grześ. Clp – HtpG interaction in Escherichia coli, research in vitro and in vivo. 4th Congress of European Microbiologists FEMS. Genewa, Szwajcaria, 2011
 • Kurek A., A. M. Grudniak, B. Fiecek, K. I. Wolska. Oleanolic and ursolic acids affect pathogenicity of Listeria monocytogenes. 4th Congress of European Microbiologists FEMS. Genewa, Szwajcaria, 2011
 • Wolska K. I., A. Kraczkiewicz-Dowjat, W. Biesaga, A. Kurek. Antibiofilm activity of silver nanoparticles. 4th Congress of European Microbiologists FEMS, Genewa, Szwajcaria, 2011
 • Kurek A., J. Ufnalewska, K. I. Wolska. The influence of oleanolic and ursolic acids on biofilm formation and hydrophobicity of bacteria. 20th Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Wiedeń, Austria, 2010
 • Wolska K. I., A. Kraczkiewicz-Dowjat, W. Klapczyńska, A. M. Grudniak. The effect of silver and gold nanoparticles on several bacterial species. 20th Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Wiedeń, Austria, 2010
 • Kurek A., A. M. Grudniak, A. Kraczkiewicz-Dowjat, W. Biesaga, K. Krawczyk, K. I. Wolska. The influence of oleanolic and ursolic acids and silver nanoparticles on the formation, viability and eradication of bacterial biofilms. Mikrobiot. ŁodĽ, 2010
 • Grudniak A. M., J. Suski, A. Trybunko, K. Grześ. Badanie interakcji białka HtpG z wybranymi białkami Escherichia coli z zastosowaniem układu dwuhybrydowego. III Polski Kongres Genetyki. Lublin, 2010
 • Grudniak A.M., W. Klapczyńska, A. Kurek, K. I. Wolska. The effect of silver nanoparticles on several species of bacteria. Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology. Warszawa, 2009
 • Kurek A., A. Grudniak, M. Szwed, J. Wudarski, W. Klapczyńska, K. I. Wolska. Wpływ triterpenoidów pentacyklicznych oraz nanocząstek srebra i złota na strukturę i funkcję osłon bakteryjnych. XIII Sympozjum "Postępy w medycynie zakażeń". Warszawa, 2009
 • Grudniak A. M., J. Suski, A. Kurek and K. I. Wolska. Construction and characterization of Escherichia coli htpG null mutant and study of HtpG-ClpB interaction. 3rd Congress of European Microbiologists - FEMS, Gothenburg, Szwecja 2009
 • Wolska K. I., A. Kurek, A. Grudniak, A. Kraczkiewicz-Dowjat, J. Wudarski, B. Fiecek, P. Nadkowska, W. Janiszowska. The influence of oleanolic and ursolic acids of plant origin on the pathogenicity of Listeria monocytogenes and Yersinia enterocolitica. International Conference on Soponins: New trends in soponins. 2009. Francja
 • Kurek A., A. Grudniak, A. Kraczkiewicz-Dowjat, J. Wudarski , B. Fiecek, K. I. Wolska. The effect of oleanolic and ursolic acids on osmotic adaptation permeability, protein secretion in bacteria. 3rd Ukrainian-Polish Weigl Conference. PaĽdziernik 2009. Odessa. Ukraina
 • Wolska K., Grudniak A., Kurek A., Doligalska M., Wiktorowska E., and W. Janiszowska. Antibacterial an antiparasitic activity of oleanolic acid and its glycosides of plant origin. XII international Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, IUMS, Istanbul, Turcja 2008
 • Kurek A., Grudniak A.M., Szwed M., Nadkowska P. i K.I. Wolska. Wpływ kwasów oleanolowego (OA) i ursolowego (UA) na autolizę, obrót metaboliczny oraz skład muropeptydowy mureiny bakteryjnej. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin. 2008
 • Grudniak A.M., Kurek A., Szarlak J., Kraczkiewicz-Dowjat A., i Wolska K.I. Kwasy oleanolowy (OA) i ursolowy (UA) indukują odpowiedĽ stresową i wpływają na ekspresję genów Escherichia coli. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin. 2008
 • Kurek A., Grudniak A., Nadkowska P, i K.I. Wolska. Modulacja oporności na antybiotyki wybranych gatunków bakterii przez kwas oleanolowy. XII Sympozjum "Postępy w medycynie zakażeń", Warszawa. 2008
 • Wolska K.I., Kurek A., Grudniak A.M., Kraczkiewicz-Dowjat A., Szwed M., Nadkowska P., Szarlak J., and W. Janiszowska. Pleiotrophic antibacterial activity of oleanolic and ursolic acids of plant origin. Conference "Vaccines: Advances in plant and microbial biotechnology, infectious immunity and cancer therapy", Warszawa. 2008
 • Grudniak A.M., Kurek A., Klicka A., Samluk Ł., Wolska K. I., Wiktorowska E., and W. Janiszowska. Basis of oleanolic acid antibacterial effect. 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Szczecin. 2008.
 • Grudniak A.M., Kurek A., Kraczkiewicz-Dowjat A., Klicka A., Samluk Ł., Wolska K.I., Wiktorowska E., and Janiszowska W. Antibacterial activity of oleanolic acid isolated from marigold (Calendula officinalis L.). Polish-Ukrainian Weigl Conference "Microbiology in the XXI Century", Warszawa. 2007
 • Grudniak A.M., Kurek A., Klicka A., Samluk Ł., i K. I. Wolska. Cel działania kwasu oleanolowego w komórkach bakteryjnych. XI Sympozjum "Postępy w medycynie zakażeń", Warszawa. 2008
 • Ruszkowski D., Kurek A., Grudniak A.M., Wolska K.I. i Janiszowska W. Antybakteryjne działanie kwasu oleanolwego i jego pochodnych. Konferencja naukowa KM PAN, Prof. dr Zbigniew Lorkiewicz, mikrobiolog, Lublin. 2006
 • Ruszkowski D., Janiszowska W., Doligalska M., Kurek A, Grudniak A. M., Wolska K. I. Przeciwbakteryjna i przeciwpasożytnicza aktywność kwasu oleanolowego i jego pochodnych izolowanych z nagietka lekarskiego.(Calendula officinalis L). X Jubileuszowe Sympozjum "Postępy w medycynie zakażeń", Warszawa. 2006
 • Wolska K. I., Grudniak A.M., Kraczkiewicz-Dowjat A., Wild J., and Filutowicz M. Conjugational transfer of g ori minireplicons, derivatives of plasmid R6K, from Escherichia coli to various genera of pathogenic bacteria. Abstracts of XI International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, IUMS, San Francisco, Plakat przedstawiany był również na I Konferencji Naukowej Komitetu Mikrobiologii PAN "Władysław Kunicki-Goldfinger, mikrobiolog, filozof, mistrz". 2005
 • Grudniak, A. M., Maciąg M. and K. I. Wolska. Influence of Escherichia coli DnaK and DnaJ chaperones on stability of UmuC, GreA, GreB and CysC proteins. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Gdańsk, 2004
 • Kraczkiewicz-Dowjat A., Grudniak A. M., Sajkowska A., Wiktorowicz T. and K. I. Wolska. Koniugacyjne przekazywanie minireplikonów, pochodnych plazmidu R6K, z Escherichia coli do wybranych gatunków bakterii patogennych. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 2004
 • Sieńczyk J., Modrzewska M., Grudniak A. and K. I. Wolska. Wpływ białek opiekuńczych DnaK and DnaJ Escherichia coli na pokoniugacyjna rekombinację, proteolizę i skład osłon komórkowych. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 2004
 • Wolska, K. I., A. Kraczkiewicz-Dowjat, A. M. Grudniak, A. Sajkowska and T. Wiktorowicz. New methods of pathogenic bacteria elimination. CEMERA Conference "Intracellular parasitism: biology and pathogenesis". Warszawa, 2004
 • Grudniak A. and K. I. Wolska. The role of DnaK and DnaJ chaperones in atibiotic susceptibility of Escherichia coli. International Weigl Conference "Microorganisms in pathogenesis and their drug resistance". Lwów, Ukraina, 2003
 • Grudniak, A. and K. I. Wolska. Role of DnaK and DnaJ chaperones in the formation of active protein complexes in Escherichia coli. EMBO Lectures Course "The biology of heat shock proteins and molecular chaperones". Warszawa, 2002
 • Grudniak A., Kuć M. and K. I. Wolska. Rola białek opiekuńczych DnaK and DnaJ w mutagenezie Escherichia coli. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Poznań, 2001
 • Jóżwik A., Nowicka-Sans B. and K. I. Wolska. Involvement of DnaK and DnaJ Escherichia coli chaperones in activity of GreA and GreB proteins - positive regulators of transcription elongation. XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Białystok, 2000
 • Karpiński P. and K. I. Wolska. Udział białek opiekuńczych w kontroli operonu cysteinowego u Escherichia coli. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Poznań, 2001
 • Nowicka-Sans B., Wolska K. I. and A. Das. Function and mechanism of action of Escherichia coli GreA and GreB proteins. XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Białystok, 2000.
 • Wolska K. I., Bugajska E., Jurkiewicz D., Kuć M. and A. Jóźwik. Impairments of Escherichia coli dnaK and dnaJ mutants in antibiotic resistance. XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Białystok, 2000.

Granty

 • Modulacja bakteryjnej oporności na antybiotyki oraz zdolności do tworzenia biofilmu przez kwasy oleanolowy i ursolowy. Grant MNiSW (N302 027937); realizowany w latach 2009 - 2012, kierownik projektu: prof. K. I. Wolska
 • Rola triterpenoidów pentacyklicznych w oddziaływaniu roślin leczniczych i jadalnych na bakterie, grzyby pasożyty i konkurencyjne rośliny. Grant MNiSW (N304 11732/4335); realizowany w latach 2007 - 2010, kierownik projektu: prof. W. Janiszowska, Zakład Biochemii Roślin, Inst. Biochemii
 • Analiza funkcjonalna bakteryjnego bialka HtpG Escherichia coli. Grant MNiSW (N303 091334/ 2636); realizowany w latach 2008-2011, kierownik projektu: dr Anna M. Grudniak.
 • Rola białek opiekuńczych DnaK i DnaJ w mutagenezie Escherichia coli. Grant KBN/MNiI (6 P04C 014 20); realizowany w 2001 roku, kierownik projektu: mgr Anna Jóźwik (Grudniak).

Prace magisterskie

2015

 • Barbara Milczarek, Wpływ nanocząstek srebra na osłony komórkowe Listeria monocytogenes, dr A. Grudniak
 • Sylwia Nowotniak, Wpływ nanocząstek srebra na wybrane czynniki wirulencji Pseudomonas aeruginosa PAO1, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Tatsiana Safonchyk, Przegladowe porównanie metod określania lekooporności bakterii, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Zofia Rudnicka, Genetyczne podstawy regulacji tworzenia się biofilmów, prof. dr hab. K. I. Wolska

2014

 • Aleksandra E. Kucharska, Analiza wpływu nanocząstek srebra na biofilmy tworzone przez wybrane gatunki bakterii patogennych, dr A. Grudniak
 • Paweł Oskólski, Badanie wpływu inaktywacji wybranych genów kodujących hipotetyczne regulatory transkrypcji na funkcje Lactococcus lactis IL1403 w podejściu globalnych analiz fenotypowych (Phenotype MicroArrays), prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Jolanta Włodkowska, Wpływ mutacji ΔdnaKdnaJ oraz ΔdnaJ na zdolność do tworzenia biofilmow przez Escherichia coli, dr A. Grudniak
 • Izabela Wróbel, Efekt łącznego działania nanocząstek srebra i antybiotyków na komórki wolno-żyjące oraz biofilmy wybranych gatunków bakterii patogennych, prof. dr hab. K.I. Wolska

2013

 • Malwina Muranowicz, Badanie oddziaływań między nanocząstkami złota a antybiotykami wobec wybranych gatunków, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Katarzyna Pawlak, Charakterystyka replikacji DNA i proteolizy w mutancie ΔhtpG Escherichia coli, dr A. Grudniak

2012

 • Katarzyna Bartosik, Interakcje HtpG - p u Escherichia coli, badania w układzie in vitro, dr A.M. Grudniak
 • Krzysztof Krawczyk, Indukcja genów szoku cieplnego: dnaK, dnaJ, htpG, ibpA, ipbB u wybranych gatunków bakterii, dr A. Kraczkiewicz-Dowjat
 • Krzysztof Poszytek, Próba indukcji odpowiedzi szoku cieplnego w komórkach wybranych gatunków bakterii przez kwasy oleanolowy i ursolowy, prof. dr hab. K.I. Wolska

2011

 • Wioletta Biesaga, Hamowanie tworzenia biofilmu i przeżywalności bakterii patogennych przez nanocząstki srebra, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Katarzyna Grześ, Interakcje DnaA – HtpG u Escherichia coli, badania in vitro, dr Anna M. Grudniak
 • Sylwia Pliszka, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na oporność wybranych szczepów bakteryjnych na tetracyklinę i oksacylinę, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2010

 • Natalia Kubisa, Interakcje ClpB - HtpG u Escherichia coli, badania in vitro i in vivo, dr A. M. Grudniak
 • Julia Ufnalewska, Zmiany hydrofobowości powierzchni komórek bakteryjnych i składu białkowego błony zewnętrznej pod wpływem kwasu oleanolowego i ursolowego, prof. dr hab. K. I. Wolska

2009

 • Beata Fiecek, Zmiana zdolności hemolitycznych, sekrecyjnych i osmoadaptacyjnych wybranych gatunków bakterii patogennych pod wpływem kwasów oleanolowego i ursolowego, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Jan Suski, Badanie interakcji między białkami HtpG a ClpB oraz konstrukcja mutanta DhtpG i jego analiza funkcjonalna w komórkach Escherichia coli, dr Anna Grudniak
 • Jakub Wudarski, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na sekrecję białek i przepuszczalność osłon Yersinia enterocolitica O:9, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2008

 • Paulina Nadkowska, Modulacja oporności na antybiotyki wybranych gatunków bakterii przez kwas oleanolowy., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Jolanta Szarlak, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na indukcję odpowiedzi stresowej oraz kontrolę ekspresji wybranych operonów Escherichia coli., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Magdalena Szwed, Wpływ kwasu oleanolowego i ursolowego na skład i biosyntezę mureiny wybranych gatunków bakterii., dr Anna Grudniak

2007

 • Wojciech Siwek, Analiza zdolności adhezyjnych Pseudomonas syringe, konsekwencje dla procesu patogenezy., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Rut Klinger, Wyciszanie ekspresji genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy w komórkach nowotworowych metoda interferencji RNA., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Łukasz Samluk, Lokalizacja kwasu oleanolowego w komórkach różnych gatunków bakterii., dr Anna Grudniak
 • Anna Klicka, Oddziaływanie kwasu oleanolowego z bakteryjnymi białkami wiążącymi penicylinę (PBPs)., dr Anna Grudniak

2006

 • Bożena Mazurkiewicz, Koniugacyjne przekazywanie minireplikonów, pochodnych plazmidów R6K i RK2, z Escherichia coli do Klebsiella oxytoca i Klebsiella pneumoniae. prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Lech Ignatowicz, Rola białka OmpD w wirulencji Pseudomonas aeruginosa., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Paweł Gumiela, Konstrukcja mutantów plazmidu R6K ze zwiększoną liczbą kopii., dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Anna Kurek, Zakres gospodarza plazmidu R6K., dr Anna Grudniak

2004

 • Tatiana Wiktorowicz, Koniugacyjne przekazywanie minireplikonów, pochodnych plazmidu R6K, z Escherichia coli do wybranych gatunków bakterii patogennych., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Anna Sajkowska, Koniugacyjne przekazywanie minireplikonówpochodnych plazmidów R6K i RK2 z Escherichia coli do Yersinia enterocolitica., dr Anna Grudniak

2003

 • Monika Maciąg, Wpływ białek opiekuńczych DnaK i DnaJ Escherichia coli na stabilność pozytywnych regulatorów transkrypcji., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Justyna Sieńczyk, Zależność składu lipidów i lipopolisachrydu w osłonach komórkowych Escherichia coli od funkcjonowania białek opiekuńczych DnaK i DnaJ., dr hab. Krystyna I. Wolska

2002

 • Magdalena Modrzewska, Udział białek opiekuńczych DnaK i DnaJ w przekazywaniu DNA do komórki biorcy podczas koniugacji oraz w proteolizie niestabilnych białek Escherichia coli., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Anna Busiek, Udział białek opiekuńczych DnaK i DnaJ w rekombinacji pokoniugacyjnej oraz w proteolizie niestabilnych białek Escherichia coli., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Agata Wójcik, Ocena oddziaływania na bakterie neomycyny wraz z drugim antybiotykiem, obecnych w złożonych preparatach farmaceutycznych., dr hab. Krystyna I. Wolska

2001

 • Paweł Karpiński, Rola białek opiekuńczych w kontroli ekspresji regulonu cysteinowego Escherichia coli., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Beata Nowakowska, Analiza mutantów Bacillus subtilis opornych na indukcję genu t pochodzącego z plazmidu pSM19035., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Karolina Malanowska, Udział polimerazy IV DNA w replikacji chromosomalnego DNA E. coli., dr hab. Krystyna I. Wolska

2000

 • Mariusz Kuć, Udział białek opiekuńczych DnaK i DnaJ w regulacji ekspresji wybranych genów i w mutagenezie Escherichia coli., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Karolina Cieśnikowska, Charakterystyka genu cysZ Escherichia coli., dr hab. Krystyna I. Wolska

Prace licencjackie

2014

 • Konrad Kamiński, Choroby wywołane przez bakterie patogenne rosnące w biofilmach, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Khrystyna Kushynska, Wpływ nanocząstek na wybrane gatunki glonów z rodzaju Prototheca, dr A. Grudniak

2013

 • Barbara Milczarek, Działanie nanocząstek złota na biofilmy tworzone przez wybrane gatunki bakterii, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Zofia Rudnicka, Współdziałanie nowych terapeutyków z konwencjonalnymi antybiotykami. Efekt na bakterie planktoniczne i biofilmy, prof. dr hab. K. I. Wolska

2012

 • Aleksandra Kucharska, Łączny efekt nanocząstek srebra i ampicyliny na biofilny bakteryjne, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Paweł Oskólski, Oddziaływania między antybiotykami lub bakteriocynami a jonami lub nanocząstkami wybranych metali, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Jolanta Włodkowska, Charakterystyka wybranych białek szoku cieplnego oraz ich wpływ na wrażliwość Escherichia coli na oksacylinę i streptomycynę, dr A.M. Grudniak
 • Izabela Maria Wróbel, Wzajemne oddziaływania między nanocząstkami srebra i ampicyliną wobec wybranych gatunków bakterii, prof. dr hab. K.I. Wolska

2011

 • Ewa Babkiewicz, Modulacja oporności na ciprofloksacynę wybranych gatunków bakterii przez kwas oleanolowy i ursolowy, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Jarosław Hołownia, Wpływ nanocząstek srebra na strukturę i tworzenie biofimu przez wybrane gatunki bakterii, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Emilia Kolada, Analiza funkcjonalna mutacji w genie htpG Escherichia coli, dr Anna M. Grudniak
 • Malwina Muranowicz, Modulacja oporności na ciprofloksacynę biofilmów bakteryjnych przez kwas oleanolowy i ursolowy, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Katarzyna Pawlak, Fenotypowe konsekwencje mutacji w genie htpG Escherichia coli, dr Anna M. Grudniak
 • Alicja E. Woźniak, Antybakteryjne działanie srebra, złota, miedzi i platyny, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2010

 • Katarzyna Bartosik, Analiza fenotypowa mutanta Escherichia coli DhtpG, dr A. M. Grudniak
 • Anastasiya Trybunko, Badanie interacji między białkami HtpG a p w komórkach Escherichia coli, dr A. M. Grudniak
 • Krzysztof Krawczyk, Efekt nanocząstek srebra na przeżywalność i tworzenie biofilmu przez wybrane gatunki bakterii, dr A. Kraczkiewicz-Dowjat
 • Krzysztof Poszytek, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na transport nitrocefinu do komórek wybranych bakterii gramujemnych, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Maria Miśkiewicz, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na hydrofobowość powierzchni komórek Pseudomonas aeruginosa, prof.  dr hab. K. I. Wolska

2009

 • Katarzyna Grześ, Badanie interakcji między białkami HtpG a DnaA w komórkach Escherichia coli, dr Anna Grudniak
 • Wioletta Klapczyńska, Wpływ nanocząsteczek srebra i złota na wybrane gatunki bakterii, dr Anna Grudniak
 • Sylwia Pliszka, Antybakteryjne działanie kwasów oleanolowego i ursolowego na Pseudomonas aeruginosa., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2008

 • Natalia Kubisa, Białko HtpG (Hsp90) Escherichia coli jako przedstawiciel białek opiekuńczych., dr Anna Grudniak
 • Julia Ufnalewska, Biofilmy bakteryjne - struktura, rozwój, znaczenie dla patogenności., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2007

 • Beata Kowalczyk, Biologiczne działanie kwasu oleanolowego i jego pochodnych., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Jan Suski, Mureina jako czynnik określający kształt komórek bakteryjnych., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2006

 • Paulina Nadkowska, Chloramfenikol - antybakteryjne działanie, oporność i jej przekazywanie., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Jolanta Szarlak, Systemy koniugacyjne kodowane przez plazmidy - wybrane przykłady., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Magdalena Szwed, Zakres gospodarza jako ważny parametr w charakterystyce plazmidów., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2005

 • Anna Klicka, Biologia molekularna plazmidu RK2., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Łukasz Samluk, Zastosowanie minireplikonów do badań nad inicjacją replikacji plazmidów., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Rut Klinger, Biologia molekularna plazmidu R6K., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Wojciech Siwek, Minichromosomy bakteryjne w badaniach nad inicjacją replikacji., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska

2004

 • Paweł Gumiela, Koniugacyjne przekazywanie pochodnych plazmidów R6K i RK2 do Shigella sp. i Escherichia coli., dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Anna Sajkowska, Koniugacyjne przekazywanie minireplikonów pochodnych plazmidów R6K i RK2 z Escherichia coli do Yersinia enterocolitica., dr Anna Grudniak
 • Anna Kurek, Wpływ kwasu oleanolowego oraz jego pochodnych glukozydów i glukuronozydów na szczep wskaĽnikowy Escherichia coli MC1061., dr Anna Grudniak

2003

 • Bożena Drabowicz, Koniugacyjne przekazywanie plazmidów między różnymi gatunkami bakterii., dr hab. Krystyna I. Wolska
Zamknij wszystkie publikacje

 

 

[ wróć ]

 

  Ostatnia aktualizacja: 12 października 2016 16:38 - z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster