tu jesteś: grupa badawcza - Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy

 

MOLEKULARNE PODSTAWY BAKTERYJNEJ PATOGENEZY

 

PROWADZĄCY GRUPĘ BADAWCZĄ

prof. dr hab. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
tel. (+48) 22 55 41 216, e-mail

SKŁAD OSOBOWY

dr Katarzyna Bocian-Ostrzycka (zatrudniona do realizacji projektu badawczego),
dr Renata Godlewska,
dr Agnieszka Wyszyńska,
dr Aanna Łasica,

doktoranci:
mgr Anna Banaś,
mgr Magdalena Grzeszczuk,
mgr Patrycja Kobierecka.

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

                  Obiektem zainteresowań grupy badawczej są molekularne mechanizmy patogenezy dwu patogenów przewodu pokarmowego człowieka Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori.

Dziedziny badań:

 • molekularna i funkcjonalna charakterystyka genów C. jejuni i H. pylori kodujących czynniki wirulencji,
 • analiza genomów i proteomów badanych patogenów,
 • konstrukcja biwalentnej rekombinowanej szczepionki dla kurcząt anty-Salmonella/Campylobacter.

Badania podstawowe

Grupa badawcza prowadzi obecnie badania mające na celu molekularną i funkcjonalną charakterystykę trzech grup białek:
 1. Białka Dsb - Celem badań jest poznanie i zrozumienie funkcjonowania oraz wzajemnych powiązań białek systemu Dsb (ang. disulfide-bonds) w komórkach bakterii rodzaju Campylobacter i Helicobacter oraz ich wpływu na patogenność drobnoustrojów. Białka rodziny Dsb poprzez wprowadzanie mostków dwusiarczkowych do protein na terenie peryplazmy bakterii gramujemnych umożliwiają proces ich fałdowania, przez co często mają decydujący wpływ na poziom wirulencji bakterii chorobotwórczych.
 2. Lipoproteiny - Celem badań jest charakterystyka lipoprotein Campylobacter jejuni, potencjalnych czynników wirulencji, zdolnych do oddziaływania z komórkami eukariotycznymi. Efekty tych oddziaływań bywają bardzo różnorodne (stymulacja produkcji prozapalnych cytokin, indukcja apoptozy, umożliwianie adhezji patogenu do komórek nabłonkowych). Bakteryjne lipoproteiny będąc jednymi z tzw. molekularnych wzorców związanych z patogenami (ang. patogen associated molecular patterns, PAMP), są istotnymi modulatorami odpowiedzi immunologicznej gospodarza, głównie niespecyficznej, choć ich aktywność pośrednio moduluje też odpowiedź specyficzną.
 3. Białka systemu transportu ABC - Komórki Campylobacter nie są zdolne do wykorzystywania glukozy jako źródła węgla i energii. Głównym źródłem węgla i energii są dla nich aminokwasy. Obiektem badań są lipoproteiny uczestniczące w transporcie aminokwasów (białka CjaA i CjaC). Obecnie prowadzone badania mają na celu poznanie potranslacyjnych modyfikacji białek oraz identyfikację eukariotycznych receptorów rozpoznawanych przez białko CjaA.

Badania aplikacyjne

     Celem badań jest skonstruowanie skutecznej i bezpiecznej szczepionki dla kurcząt, zapobiegającej kolonizacji ich przewodu pokarmowego przez patogenne dla człowieka szczepy Campylobacter jejuni i Campylobacter coli.  Drób jest głównym źródłem ludzkich infekcji.
     Podjednostkowa szczepionka, w której nośnikiem genów C. jejuni/C. coli byłby awirulentny lecz immunogenny szczep Salmonella enterica, powinna skutecznie zapobiegać kolonizacji jelita ptaków przez te gatunki drobnoustrojów enteropatogennych dla ludzi. W badaniach prowadzonych w Zakładzie Genetyki Bakterii UW wykazano, że immunizacja drobiu atenuowanym szczepem Salmonella, nośnikiem genu cjaA Campylobacter, w znaczący sposób, w warunkach laboratoryjnych, obniżała poziom kolonizacji przewodu pokarmowego kurcząt przez dziki szczep Campylobacter. Badania prowadzone obecnie obejmują: identyfikację nowych skutecznych antygenów, opracowanie strategii modulacji i podwyższenia poziomu odpowiedzi immunologicznej, a w szczególności wytwarzania specyficznych s-IgA w błonach śluzowych.

 

DOROBEK NAUKOWY (od roku 2000)

Prace oryginalne

 • Bocian-Ostrzycka K.M, Grzeszczuk M., Banaś A., Jastrząb K., Pisarczyk K., Kolarzyk A., Łasica A., Collet JF., Jagusztyn-Krynicka E. 2016. Engineering of Helicobacter pylori dimeric oxidoreductase DsbK (HP0231). Front. Microbiol. 7:1158.
 • Godlewska R. , Kuczkowski M., Wyszyńska A., Klim J., Derlatka K., Woźniak-Biel A., Jagusztyn-Krynicka E. 2016. Evaluation of a protective effect of in ovo delivered Campylobacter jejuni OMVs. App. Microbiol. Biotechnol. 100:8855-8864.
 • Gozdziewska M., Cichowicz G., Markowska K., Zawada K., Magiel E. 2015. Nitroxidecoated silver nanoparticles: synthesis, sutface physicochemistry and antibacterial activity. RSC Adv. 5:58403-15.
 • Kobierecka P., Wyszyńska A., Gubernator J., Kuczkowski M., Wiśniewski O., Maruszewska M., Wojtania A., Derlatka K, Adamska I. , Godlewska R., Jagusztyn-Krynicka E. 2016 . Chicken anti-Campylobacter vaccine – comparison of various carriers and routes of immunization. Front. Microbiol. 7:740.
 • Kobierecka P., Olech B., Książek M., Derlatka K., Adamska I., Majewski P., Jagusztyn-Krynicka E., Wyszyńska A. 2016. Cell wall anchoring of the Campylobacter antigens to Lactococcus lactis. Front. Microbiol. 7:165.
 • Zhong Y., Anderl F., Kruse T., Schindele F, Jagusztyn-Krynicka E., Fischer W., Gerhard M., Mejías-Luque R. 2016. Helicobacter pylori HP0231 influences bacterial virulence and is essential for gastric colonization. PLoS One 11:e0154643.
 • Łaniewski P., Kuczkowski M., Chrząstek K., Woźniak A., Wyszyńska A., Wieliczko A., Jagusztyn-Krynicka E. 2014. Evaluation of the immunogenicity of Campylobacter jejuni CjaA protein delivered by Salmonella enterica sv. Typhimurium strain with regulated delayed attenuation in chickens. World J. Microbiol. Biotech. 30:1.
 • Kobierecka P., Wyszyńska A., Maruszewska M., Wojtania A., Żylińska J., Bardowski J., Jagusztyn-Krynicka E. 2015. Lactic acid bacteria as a surface display platform for Campylobacter jejuni antigens. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 25:1.
 • van der Stel A, van Mourik A., Łaniewski P., van Putten J., Jagusztyn-Krynicka E., Wosten M. 2015 The Campylobacter jejuni RacRS two-component system activates the glutamate synthesis by directly upregulating γ-glutamyltranspeptidase (GGT). Front. Microbiol. 6:567.
 • Roszczenko P., Grzeszczuk M., Kobierecka P., Wywiał E., Urbanowicz P., Wincek P., Nowak E., Jagusztyn-Krynicka E. 2015. Helicobacter pylori HP0377, a member of the Dsb family, is an untypical multifunctional CcmG that cooperates with dimeric thioldisulfide oxidase HP0231. BMC Microbiol. 15:135.
 • Bocian-Ostrzycka K., Łasica A., Dunin-Horkawicz S., Grzeszczuk M., Drabik K., Dobosz A., Godlewska R., Nowak E., Collet J.F., Jagusztyn-Krynicka E. 2015. Functional and evolutionary analyses of Helicobacter pylori HP0231 (DsbK) protein with strong oxidative and chaperone activity characterized by a highly diverged dimerization domain. Front. Microbiol. 6:1065.
 • Laniewski, P., Kuczkowski, M., Chrząstek, K., Woźniak, A., Wyszyńska, A., Wieliczko, A. and E.K. Jagusztyn-Krynicka. 2013. Evaluation of the immunogenicity of Campylobacter jejuni CjaA protein delivered by Salmonella enterica sv. Typhimurium strain with regulated delayed attenuation in chickens. World J. Microbiol. Biotechnol. (w druku)
 • Roszczenko, P., Radomska, K.A., Wywial, E., Collet J.F. and E.K. Jagusztyn-Krynicka. 2012.A novel insight into the oxidoreductase activity of Helicobacter pylori HP0231 protein. PLoS One, 7:e46563.
 • Łaniewski, P., Lis, M., Wyszyńska, A., Majewski, P., Godlewska, R. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2012. Assessment of chicken protection against Campylobacter jejuni infection by immunization with avirulent Salmonella enterica sv. Typhimurium strain producing Campylobacter Pal protein. Vaccine-Therapy and Development. 2:43-50.
 • Grabowska, A. D., Wandel, M., Łasica, A. M., Nesteruk, M., Roszczenko, P., Wyszyńska, A., Godlewska, R., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Campylobacter jejuni dsb gene expression is regulated by iron concentration in a Fur-dependent manner and by a translational coupling mechanism. BMC Microbiol. 11:166
 • Łasica, A. M., A. Wyszyńska, K. Szymanek, P. Majewski, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010. Campylobacter protein oxidation influences epithelial cell invasion well as intestinal tract colonization in chickens. J. Appl. Genet. 51:383-393
 • de Zoete, M.R., Keestra, A. M., Roszczenko, P., and van Putten, J. P. 2009. Activation of Human and Chicken Toll-like Receptors by Campylobacter. Infect. Immun. 78:1229-1238, praca z udziałem doktorantki ZGB
 • Wołkowicz T., M. Kadłubowski, E. K. Jagusztyn-Krynicka, W. Hryniewicz. 2009. Mechanisms of resistance of Haemophillus influenzae to beta-lactam antibiotics. (in Polish). Post. Mikrobiol. 48:55-67
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., J. Rybacki, A. M. Łasica. 2009. Novel strategies for antibacterial drug discovery - antitoxins (in Polish). Post. Mikrobiol. 48:93-104
 • Pawłowski M., Łasica A. M., Jagusztyn-Krynicka E. K., and J. M. Bujnicki. 2009. AAN82231 Protein from Uropathogenic E. coli CFT073 is a close paralog of DsbB enzymes and does not belong to the DsbI family. Pol. J. Microbiol. 58:181-184,
 • Wyszyńska A., J. Życka, N. Drela, R. Godlewska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. The Campylobacter jejuni/coli cjaA (cj0982c) gene encodes an N-glycosylated lipoprotein localized in the inner membrane. Curr. Microbiol. 57:181-188,
 • Godlewska R., J. Bujnicki, A. Dzwonek, M. Mikula, J. Ostrowski, N. Drela, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. HP596 is a highly immunogenic Helicobacter pylori protein involved in colonization of mouse gastric mucosa. Curr. Microbiol. 56:279-86,
 • Wyszyńska A., K. Tomczyk and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007 Comparison of the localization and post-translational modification of the Campylobacter coli CjaC and its homolog from Campylobacter jejuni (Cj0734c/HisJ). Acta Bioch. Pol. 54:143-150,
 • Wyszyńska A., M. Pawlowski., J. Bujnicki, D. Pawelec, J.P.M. van Putten, E. Brzuszkiewicz and E. K Jagusztyn-Krynicka. 2006. Genetic characterization of the cjaAB operon of Campylobacter coli. Pol. J. Microbiol. 55:85-94,
 • Godlewska R., A. Dzwonek, M. Mikula, J. Ostrowski, M. Pawłowski, J. Bujnicki and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2006. Helicobacter pylori protein oxidation influences colonization process. Inter. J. Med. Microbiol. 296:321-324,
 • Raczko A., J. M. Bujnicki, M. Pawłowski, R. Godlewska, M. Lewandowska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2005. Characterization of new DsbB-like thiol-oxidoreductases of Campylobacter jejuni and Helicobacter pylori and classification of the DsbB family based on phylogenomic, structural, and functional criteria. Microbiology 51:219-231,
 • Raczko A, Wyszyńska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2004. Antigenicity of the C. coli CjaA protein produced by E. coli. Pol. J. Microbiol. 53:61-64
 • Wyszyńska A., M. Lis, A. Raczko, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2004. Oral immunization of chicken with avirulent Salmonella vaccine strain expressing C. jejuni cjaA gene elicits specific mucosal and systemic immune responses associated with protection against challenge with wild-type Campylobacter. Vaccine 22:1379-1389,
 • Mikula M. Dzwonek A., E. K. Jagusztyn-Krynicka, and J. Ostrowski. 2003. Quantative detection for low level of Helicobacter pylori infection in experimentally infected mice by real-time PCR. J. Microbiol. Methods. 55:351-359,
 • Wyszyńska A., D. P. Pawelec, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2003. Immunological characterization of the Campylobacter jejuni 72/Dz/92 cjaD gene product and its fusion with B subunit of E. coli LT toxin. Acta Microbiol. Polon. 51:313-326
 • Godlewska R., J. M. Bujnicki, J. Ostrowski, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2002. The hppA gene of Helicobacter pylori encodes the class C acid phoshatase precursor. FEBS Lett. 1-4:26339-26342,
 • Łazowska I., L. Trzeciak, R. Godlewska, E. Hennie, E. K. Jagusztyn-Krynicka, J. Popowski, J. Reguła, and J. Ostrowski. 2000. In search of immunogenic Helicobacter pylori proteins by screening of expression library. Digestion 61:14-21
 • Pawelec D., A. Wyszyńska, D. Korsak, J. Popowski, E. Rożynek, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2000. Genetic diversity of Campylobacter genes coding immunodominant proteins. FEMS Microbiol. Lett. 185:43-49,

Prace przeglądowe

 • Prazmo E. Godlewska R., Kwaśny M., Mielczarek A. 2016. Virulence factors of Enterococcus faecalis in relation to pulp diseases and periapical infections. Post. Mikrobiol. 55, 3 str. 247-254.
 • Bocian-Ostrzycka KM, Grzeszczuk MJ, Dziewit L, Jagusztyn-Krynicka EK. 2015. Diversity of the Epsilonproteobacteria Dsb (disulfide bond) systems. Front Microbiol. 6:570.
 • Roszczenko P., Grzeszczuk M., Jagusztyn-Krynicka E.K. 2014. Proces biogenezy cytochromów C w komórkach bakteryjnych – rola białek Dsb (disulfide bond). Post. Mikrobiol. 53:4.
 • Wyszyńska A. , Kobierecka P., Bardowski J., Jagusztyn-Krynicka E. 2015. Lactic acid bacteria-20 years exploring their potential as live vectors for mucosal vaccination. Appl. Microbiol. Biotechnol. 99:7.
 • Dobosz A., Bocian-Ostrzycka K., Jagusztyn-Krynicka E.K. 2015. Różnorodność szlaków utleniania białek Dsb (disulfide bond) w świecie mikroorganizmów. Post. Mikrobiol. 54:1.
 • Wyszyńska A., Kobierecka P., Jagusztyn-Krynicka E. K. 2015 Bakterie kwasu mlekowego (LAB) jako wektory do konstrukcji szczepionek. Post. Mikrobiol. 54:2.
 • Łaniewski, P., E.K. Jagusztyn-Krynicka. 2013. Konstrukcja szczepionek podjednostkowych z wykorzystaniem komórek Salmonella enterica jako nośnika heterologicznych genów. Post. Mikrobiol. 52: 281–294.
 • Łaniewski, P., E.K. Jagusztyn-Krynicka. 2013. Immunoprofilaktyka zakażeń Campylobacter. Post. Mikrobiol. 52:273-289.
 • Olszewska, J. and E.K. Jagusztyn-Krynicka. 2012. HMP (Human Microbiome Project) - mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka. Post. Mikrobiol. 51:243-256.
 • Franczuk, A. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2012. Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego – Crohna w świetle programu badań Human Microbiome Project. Post. Mikrobiol. 61:239-248.
 • Łepeta, K., Łasica, A.M. and E.K. Jagusztyn-Krynicka. 2012. Zastosowanie mikroorganizmów jako wektorów w antynowotworowych terapiach genowych. Post. Biochem. 58:314-326.
 • Bocian, K. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2012. The controversy over anti-Heliobacter pylori therapy, Pol. J. Microbiol. 61:239-248.
 • Adamczyk-Poplawska, M., Markowicz, S., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Proteomics for development of vaccine. J. Proteomics doi:10.1016/j,jpror.2011.01.019
 • Łepeta, K., Łasica, A. M., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010. Zastosowanie produktów mikroorganizmów w terapiach antynowotworowych. Post. Mikrobiol. 49:255-269.
 • Kuklińska, U., Łasica, A. M., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Białko CagA Helicobacter pylori – pierwsza zidentyfikowana bakteryjna onkoproteina. Post. Mikrobiol. 50:97-106.
 • Żyłowska, M., Wyszyńska, A., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Defensyny – peptydy o aktywności przeciwbakteryjnej. Post. Mikrobiol. 50:223-234.
 • Stachowicz, M., P. Łaniewski, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010. Wpływ toksyn bakteryjnych na proces nowotworzenia. Post. Biochem. (w druku)
 • Stachowicz, A., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010.  Bartonella sp. -  mechanizm angiogenezy bakteryjnej. Post. Mikrobiol. 56:389-399.
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K.,  P. Roszczenko, and A. Grabowska. 2009. Impact of proteomics on anti-Mycobacterium tuberculosis (MTB) vaccine development. Pol. J. Microbiol. 58:281-287
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K., J. Rybacki, and A. M. Łasica. 2009. Nowe strategie konstrukcji leków antybakteryjnych - leki antytoksynowe. Post. Mikrobiol. 48:93-104
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., P. Łaniewski, and A. Wyszyńska. 2009. Update on Campylobacter jejuni vaccine development for preventing human campylobacteriosis. Expert Review of Vaccine 8:625-45,
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., Grabowska A., Dadlez M., P. Roszczenko. 2009. Application of proteomic technology in the design of new effective antibacterial vaccines. Exp. Rev. Proteomics 6(3):315-330,
 • Godlewska R., K. Wiśniewska, Z. Pietras and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2009. Peptidoglycan-associated lipoprotein (Pal) of Gram-negative bacteria - function, structure, role in the pathogenesis process and attempts at its application in immunoprophylaxis. FEMS Microbiol. Lett., 1:11,
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., P. Łaniewski and A. Wyszyńska. 2009. An update on Campylobacter jejuni vaccine development for bacterial gastroenteritis treatment. Expert Review of Vaccines (accepted)
 • Jagusztyn-Krynicka E. K. and R. Godlewska. 2008. New approaches for Helicobacter vaccine development - difficulties and progress. Pol. J. Microbiol. 57:1-9,
 • Staroń A., A. Grabowska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. Overproduction and purification of the recombinant, heterologous proteins from Escherichia coli cells (in Polish). Post. Mikrobiol. 47:83-95
 • Jagusztyn-Krynicka E. K. and A. Wyszyńska. 2008. The decline of antibiotic era - new approaches for antibacterial drug discovery. Pol. J. Microbiol. 57:91-98,
 • Nikoronow E., R. Godlewska, E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. The interaction of Helicobacter pylori with the innate immune system (in Polish). Post. Mikrobiol. 47:137-148
 • Roszczenko P. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. Immmunoproteomics of Helicobacter pylori - strategy for improvement of diagnostic tests and vaccine development (in Polish). Post. Bioch. 52:424-435
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., A. Grabowska, K. Szymanek and A. Wyszyńska. 2007. Colonization of the chick gastrointestinal tract by Campylobacter jejuni: a genetic analysis (in Polish). Medycyna Weterynaryjna 63:29-33
 • Affek K. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. Molecular characteristics of the Actinobacillus actinomycetemcomitans virulence factors (in Polish). Post. Mikrobiol. 46:113-123
 • Łasica A. M., A. Staroń and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. Characterization of procaryotic Dsb proteins (in Polish). Post. Mikrobiol. 46:223-235
 • Łasica A. M and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. The role of Dsb proteins of Gram-negative bacteria in the process of pathogenesis. FEMS Microbiol. Rev. 31:626-636,
 • Wyszyńska A. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2006 New tendencies in the construction of subunit vaccines (in Polish). Post. Mikrobiol. 45:119-134
 • Łaniewski P., R. A. Godlewska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2006. Functions and sorting of Gram-negative bacteria lipoproteins (in Polish). Post. Mikrobiol. 45:157-168
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., A. Wyszyńska and A. M. Łasica. 2006. Interaction between Campylobacter jejuni and eukaryotic cells - commensalizm vs. pathogenicity (in Polish). Post. Mikrobiol. 45(supl.1):12-17
 • Wronowska W., R.Godlewska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2005. The influence of human gastrointestinal tract bacterial pathogens on the host cell apoptosis (in Polish). Post. Bioch. 51:270-280
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., J. Życka, K. Tomczyk and A. Wyszyńska. 2005. Protein glycosylation in Campylobacter (in Polish). Post. Mikrobiol. 44:299-308
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., R. Godlewska and P. Łaniewski. 2005. Helicobacter pylori - pathogen of the 2005 year (in Polish). Kosmos 54:307-319,
 • Grabowska A., A. Wyszyńska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2004. Powrót chorób infekcyjnych - Campylobacter, nowy groźny ludzki enteropatogen. Mikrobiologia, Medycyna 2:8-15
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K., A. Wyszyńska, and A. Raczko. 2004. New approaches to development of mucosal vaccine against enteric bacterial pathogens. Pol. J. Microbiol. 53(suppl):7-15
 • Godlewska R., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2003. Analiza czynników wirulencji Helicobacter pylori w świetle genomiki. Post. Microbiol. 42:115-137
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., and E. Brzuszkiewicz. 2003. Zmienność genetyczna Campylobacter jejuni. Post. Mikrobiol. 42:67-85
 • Jagusztyn-Krynicka E. K., A. Szewczyk, and R. Godlewska. 2001. Genomika - nowa strategia badania właściwości bakterii patogennych. Post. Mikrobiol. 40:89-106
 • Pawelec D. P., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2000. Szczepy rodzaju Mycobacterium, Listeria, ShigellaVibrio - wieloważne szczepionki. Post. Mikrobiol. 39:154-175

Doniesienia zjazdowe

 • Łaniewski, P., A. Lech, A. Wyszyńska, E. K. Jagusztyn-Krynicka. Konstrukcja atenuowanych szczepów Salmonella koprodukujących kurze cytokiny i antygen CjaA. XXVII Zjazd PTM. Lublin, 2012.
 • Bocian, K., P. Roszczenko, E. K. Jagusztyn-Krynicka. Analiza powiązań pomiędzy strukturą a funkcją białka Helicobacter pylori HP0231 XXVII Zjazd PTM. Lublin, 2012.
 • Jopek, J., S. Dunin-Horkawicz, E. K. Jagusztyn-Krynicka and J. M. Bujnicki. 2012. A computational pipeline for ab initio detection of small non-coding RNAs in bacterial genomes. Konferencja Computational Molecular Biology. How to integrate experiments and computations? Teresin
 • Godlewska, R., Wiśniewska, K., Gawryszewska, I. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Novel plasmid for Campylobacter jejuni essential gene analysis. 16th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Vancouver, Kanada
 • Grabowska, A. D., Malinowska, A., Łasica A., Godlewska, R., Dadlez, M. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Substrates and auxillary proteins of the Campylobacter jejuni disulfide bond system. 16th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Vancouver, Kanada
 • Łaniewski, P., Lis, M., Wyszyńska, A., Majewski, P. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Assessment of chicken protection against Campylobacter jejuni infection by immunization with avirulent Salmonella enterica sv. Typhimurium strain producing Campylobacter Pal protein. 16th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Vancouver, Kanada
 • Łaniewski, P., Stachowicz, A., Wyszyńska, A. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Functional characterization of a novel Campylobacter jejuni antigen Cj0092. 16th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Vancouver, Kanada
 • Roszczenko, P., Wywiał, E., Radomska, K., Drabik, K., Bujnicki J. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Helicobacter pylori Dsb protein - HP0231 acts as an oxidoreductase. 16th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Vancouver, Kanada
 • Roszczenko, P., A. Grabowska, and E. K.  Jagusztyn-Krynicka. Regulacja transkrypcji genów dsb (disulfide bonds) C. jejuni - rola białka Fur. Polski Kongres Genetyki, Lublin, wrzesień 2010
 • Łaniewski P., A.Wyszyńska, E. K. Jagusztyn-Krynicka. Secretion of chicken interleukins, novel potential adjuvants for anty-Campylobacter vaccine, by avirulent Salmonella strain. 15th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). 2009. Niigata, Japonia.
 • Roszczenko P., A. Grabowska, M. Wandel, P. Przanowski, M. Pawłowski, J. M. Bujnicki, E. K. Jagusztyn-Krynicka. Analysis of the protein complex formed by Helicobacter pylori and Campylobacter jejuni DsbI membrane oxidoreductase - searching for DsbI partners. 15th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). 2009. Niigata, Japonia.
 • Grabowska A., A. Staroń, K. Radomska, M. Wösten, E. K. Jagusztyn-Krynicka. An insight into Campylobacter DsbAs-DsbBs cooperation. 15th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). 2009. Niigata, Japonia
 • Roszczenko P., A. Grabowska, M. Pawłowski, J. M. Bujnicki and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Relation between structure and function of the Helicobacter pylori DsbI oxidoreductase. IMEM. Zakopane. 2008. Polska
 • Grabowska A., A. M. Łasica, P. Łaniewski, M. Nesteruk, M. Pawłowski, J. M. Bujnicki and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Relation between sequence, structure and function of the Campylobacter jejuni DsbI oxidoreductase. FEBS. 2008. Ateny, Grecja
 • Łaniewski P., A. D. Grabowska, A. M. Łasica, P. Roszczenko, A. Nowak and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Wpływ systemu Dsb na regulację ekspresji gamma-glutamylotranspeptydazy w komórkach Campylobacter jejuni. PTM. Wrzesień 2008. Szczecin, Polska
 • Grabowska A., A. M. Łasica and E. K. Jagusztyn-Krynicka. dba and dsbI translational coupling is necessary for Campylobacter jejuni DsbI oxidoreductase production/synthesis. 14th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Zoonoses and Public Health. Wrzesień 2007. Rotterdam, Holandia
 • Wyszyńska A., W. Wronowska, A. M. Łasica, K. Tomczyk, P. Przanowski and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Glycosylation of C. jejuni disulfide oxidoreductase DsbI. 14th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Zoonoses and Public Health. Wrzesień 2007. Rotterdam, Holandia
 • Godlewska R., W. Wronowska, Z. Pietras and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Campylobacter jejuni Pal - TolB interactions. 14th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Zoonoses and Public Health. Wrzesień 2007. Rotterdam, Holandia
 • Wyszyńska A., K. Lewicka, D. Krakowian, J. Życka, J. Białopiotrowicz, J. Bardowski and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Expression of Campylobacter jejuni and Helicobacter pylori genes in Lactococcus lactis. 14th International workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Zoonoses and Public Health. Wrzesień 2007. Rotterdam, Holandia
 • Grabowska A. D., A. M. Łasica, M. Nesteruk, M. Wandel and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Geny szlaku utleniania Dsb Campylobacter jejuni tworzą dwa operony o ekspresji regulowanej czynnikami środowiska. Zjazd PTG. 2007. Warszawa, Polska
 • Łaniewski P., A. Raczko, A. Grabowska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Campylobacter jejuni Dsb protein activity influences the cellular level of Ggt. The 2nd Polish Ukrainian Weigl Conference "Microbiology In XXI century". Wrzesień 2007. Warszawa, Polska
 • Łasica A., F. Mulholland and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Disulfide oxidoreductases of Campylobacter - periplasmic proteins analysis by 2D-gel electrophoresis. CEMERA; International Conference: Biological and Chemical Factors of Environmental Contamination, Czerwiec 2005. Warszawa, Polska
 • Godlewska R., M. Pawłowski, A. Wyszyńska, J. M. Bujnicki and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Sorting of Campylobacter jejuni lipoproteins. 13th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Wrzesień 2005. Gold Cost, Queensland, Australia
 • Łasica A., F. Mulholland and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Substrate specificity of Campylobacter jejuni Dsb proteins. 13th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). Wrzesień 2005. Gold Cost, Queensland, Australia
 • Szymanek K., A. Mieszkowska, A. Wyszyńska, A. Łasica and E. K. Jagusztyn-Krynicka. The role of Dsb proteins in Campylobacter spp. invasion into eucaryotic cells and colonization of chicken intestinal tract. 2nd Polish Molecular Biotechnology Conference. Biomillenium. 2005. Gdańsk, Polska
 • Godlewska R., A. Dzwonek, M. Mikuła, J. Ostrowski, M. Pawłowski, J. M. Bubnicki and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Helicobacter pylori protein oxidation influence the colonization process Biomilenium HP595. 2th Polish Molecular Biotechnology Conference. Biomillenium. 2005. Gdańsk, Polska
 • Wyszyńska A., M. Nesteruk, K. Tomczyk and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Analiza posttranslacyjnych modyfikacji -glikozylacja – białka CjaA (CJ0982C) Campylobacter jejuni. I konferencja KMPAN. 2005. Warszawa, Polska
 • Lis M., A. Wyszynska, A. Raczko, R. Godlewska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Biwalentna szczepionka dla kurcząt anty Salmonella/Campylobacter - odpowiedź immunologiczna kurczat po doustnym uodparnianiu koktajlowym prototypem szczepionki. Konferencja naukowa - Immunosupresja i immunomodulacja układu odpornościowego ptaków - możliwości immunoprofilaktyki. Polanica Zdrój, Polska, 2004
 • Wyszyńska A., J. Lampkowska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Konstrukcja i charakterystyka fuzji genu cjaA Campylobacter z genem extB E. coli kodującym podjednostkę B toksyny LT, białko o charakterze adjuwantu. XV zjazd PTG. Gdańsk, Polska, 2004
 • Wyszyńska A, J. Życka, N. Drela, R. Godlewska, and E. K Jagusztyn-Krynicka. 2004. Analiza funkcjonalna produktu genu cjaA (cj0982) Campylobacter na drodze ukierunkowanej mutagenezy. XV zjazd PTG. Gdańsk, Polska, 2004
 • Raczko A., J. M. Bujnicki, M. Pawłowski, M. Lewandowska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. DsbI - new thiol-oxidoreductase of C. jejuni and H. pylori. 29th Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS 2004). Warszawa, Polska, 2004
 • Lis M., A. Wyszyńska, A. Raczko, R. Godlewska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Bivalent anti Salmonella/Campylobacter chicken vaccine - effect of oral immunization with cocktail vaccine prototype.12th International workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms. Aarhus, Dania, 2003
 • Wyszynska A., R. Godlewska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Product of the Campylobacter cjaA (cj0982) gene is bifunctional protein. 12th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms. Aarhus, Dania. 2003
 • Wyszyńska A., A. Raczko, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Białko CjaA Campylobacter jejuni - analiza lokalizacji i post-translacyjnych modyfikacji. XIV Zjazd PTG. Poznań, Polska, 2001
 • Godlewska R., J. M. Bujnicki, J. Ostrowski, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Functional characterization of the Helicobacter pylori HP 596 gene product. XIII th International Workshop Gastroduodenal pathology and Helicobacter pylori. Rzym, Włochy, 2000
 • Godlewska R., E. K. Jagusztyn-Krynicka, and J. Ostrowski. Otrzymywanie mutantów w sierocych genach Helicobacter pylori kodujących immunopozytywne białka. X Kongres Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, Polska, 2000
 • Pawelec D. P., A. Szewczyk, A. Wyszyńska, R. Godlewska, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Charakterystyka genu cjaE Campylobacter jejuni 72Dz/92 kodującego immunodominujące 50kDa białko XXIV Zjazd PTM. Białystok, Polska, 2000
 • Pawelec D. P., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. Analiza transkrypcji operonu cjaAB w komórkach Campylobacter jejuni. XXIV Zjazd PTM. Białystok, Polska, 2000
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K., D. P. Pawelec and R. Godlewska. Zmienność genomów bakterii patogennych. XXXIV Zjazd PTBioch. Poznań, Polska, 2000

Wykłady plenarne

 • Jagusztyn-Krynicka E. K. Dynamika bakteryjnych transkryptomów. XXVII Zjazd PTM. Wrzesień 2012. Lublin.
 • Agnieszka Wyszyńska. Salmonella – od patogenu do wektora szczepionkowego (sesja: Perspektywy szczepień i szczepionek) XXVII Zjazd PTM. Wrzesień 2012. Lublin.
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K. Projekt HMP (Human Microbiome Project) - poznanie zapisu genetycznego flory mikrobiologicznej człowieka. Polski Kongres Genetyki, Lublin, wrzesień 2010
 • Jagusztyn- Krynicka E. K.  Prevention of campylobacteriosis - searching for antigens relevant to vaccination and using avirulent Salmonella as a delivery vector for chicken bivalent vaccine.  Med-Vet-Net Workpackage 34  "Workshop on immunity to and vaccination against Campylobacter jejuni in chickens" 20th April 2009, the Veterinary Laboratories Agency, Surrey, UK.
 • Jagusztyn-Krynicka E. K. Campylobacter jejuni - oddziaływanie z komórkami eukariotycznymi; komensalizm a chorobotwórczość. Sympozjum Naukowe "Zoonozy - aktualne zagrożenia". Marzec 2006. Warszawa, Polska
 • Jagusztyn-Krynicka E. K. Nowe strategie walki z chorobami zakaźnymi - poszukiwanie nowych terapii antybakteryjnych. Jubileusz 80-lecia PTM, Sympozjum naukowe "¦wiat człowieka światem drobnoustrojów". Sierpień-wrzesień 2007. Kraków, Polska
 • Jagusztyn-Krynicka E. K. Postęp w profilaktyce chorób zakaźnych - rola genomiki, transkryptomiki i proteomiki. PTBiotech. Wrzesień 2007. Poznań, Polska
 • Jagusztyn-Krynicka E. K. The current status of Helicobacter vaccines - influence of genomics and proteomics on identification of Helicobacter gene products as potential vaccine candidates. The 2nd Polish-Ukrainian Weigl Conference "Microbiology in XXI century". Wrzesień 2007. Warszawa, Polska

Granty

 • Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuni Grant NCN (2015/17/B/NZ1/00230), realizowany w latach 2016-2019; kierownik projektu: prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka.
 • Adaptacja bakterii Lactobacillus salivarius do środowiska - identyfikacja i charakterystyka indukowanych temperaturą promotorów. Grant NCN – Preludium (2014/15/N/NZ2/00380) realizowany w latach 2015-2018; kierownik projektu: mgr Patrycja Kobierecka.
 • Immunoprofilaktyka drobiu anty-Campylobacter - opracowanie metod klonowania genów Campylobacter kodujących wybrane antygeny lub/i ich epitopy w bakteriach kwasu mlekowego (LAB). Grant NCN – Opus (2011/03/B/NZ1/00592) realizowany w latach 2013-2016; kierownik projektu: prof. dr hab. E.K. Jagusztyn-Krynicka.
 • Białka Dsb (disulfide bond) Helicobacter pylori - analiza powiązań między strukturą a funkcją białek HP0231 i HP0377. Grant NCN – Opus (2012/05/B/NZ1/00039) realizowany w latach 2013-2016; kierownik projektu: prof. dr hab. E.K. Jagusztyn-Krynicka.
 • Analysis of the potential use of Campylobacter jejuni outer membrane vesicles (OMVs) for the immunization of chickens. Projekt finansowany z Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ze środków PO Innowacyjna Gospodarka, realizowany w latach 2013-2015, kierownik: dr Renata Godlewska, strona projektu: www.biol.uw.edu.pl/pomostgodlewska.
 • Immunoprofilaktyka drobiu anty-Campylobacter; zastosowanie szczepów bakterii kwasu mlekowego (LAB) jako nośników antygenów lub/i epitopw antygenowych, Grant NCN (2011/03/B/NZ1/00592), realizowany w latach 2012-2015; kierownik projektu: prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka.
 • Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter - immunizacja kurcząt prototypami doustnej podjednostkowej szczepionki anty-Salmonella/Campylobacter; ocena typu i poziomu odpowiedzi immunologicznej oraz skuteczności zastosowanego preparatu. Grant MNiSW (N N302 236838); kierownik projektu: dr A. Wyszyńska; 2010-2013.
 • Białko CJJ81176_0127 Campylobacter jejuni 81-176 - charakterystyka funkcjonalna i wykorzystanie w immunoprofilaktyce anty-Campylobacter. Grant promotorski (N N302 064739); kierownik projektu: prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka; 2010-2011.
 • Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu Dsb Helicobacter pylori. Grant MNiSW (N N303 55 0439); kierownik projektu: prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka; 2010-2013
 • Campylobacter control - novel approaches in primary poultry production. Grant 7PR UE (obszar badawczy: Optimised animal health, production and welfare across agriculture, fisheries and aquaculture); realizowany w latach 2009-2013; zespół prof. E.K. Jagusztyn-Krynickiej - podwykonawca
 • Beneficjent program Novum FNP. Wnioskodawca: prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka wspólnie z prof. A. Jerzmanowskim; Grant finansujący badania reprezentacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego studentów i udział w międzynarodowym konkursie IGEM (International Genetically Engineered Machine Competition); 2008
 • Udział w przygotowaniu dwóch grantów UE w ramach FPR; 2008
 • Charakterystyka procesów transkrypcji i translacji genów dsb (disulfide bond formation)szlaku utleniania Campylobacter jejuni. Grant promotorki (N303 341 835); kierownik projektu: prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka; 2008-2010
 • Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu Dsb Epsilonproteobacteria Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori. Grant MNiI (401 183 31/3968); kierownik projektu: prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka; 2006-2009
 • Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter  - identyfikacja nowych antygenów, potencjalnych kandydatów do konstrukcji szczepionek oraz analiza skuteczności modulacji działania układu odpornościowego błon śluzowych. Grant MNiI (N303 116 31/3970); kierownik projektu: prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka; 2006-2009
 • Charakterystyka lipoprotein Campylobacter jejuni, funkcja fizjologiczna, mechanizm transportu, interakcje z układem immunologicznym gospodarza. Grant MNiI (2 P04C 015 27); kierownik projektu: dr Renata Godlewska; 2004-2007
 • Charakterystyka białek systemu Dsb C. jejuni i H. pylori. Grant promotorki (2 P05A 016 26); kierownik projektu: prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka; 2004-2009
 • Charakterystyka lipoprotein Campylobacter jejuni, funkcja fizjologiczna, mechanizm transportu, interakcje z układem immunologicznym gospodarza. Grant KBN/MNiI (2 P04C 015 27); realizowany w latach 2004 - 2007; kierownik projektu: dr R. Godlewska
 • Charakterystyka białek systemu Dsb C. jejuni i H. pylori. Grant promotorki KBN/MNiI (2 P05A 016 26); realizowany w latach 2004-2006; kierownik projektu: prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Szczepionka anty-Campylobacter, analiza immunogenności awirulentnej Salmonella nośnika zmodyfikowanych genów Campylobacter oraz konstrukcji atenuowanych szczepów C. jejuni 81 176. Grant KBN/MNiI (6 P06K 043 21); realizowany w latach 2001-2004; kierownik projektu: prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Prace badawczo-adaptacyjne nad prototypem doustnej szczepionki dla kurcząt anty-Salmonella/Campylobacter. Grant FNP (program TECHNE 2002); realizowany w latach 2002-2004; kierownik projektu prof. dr. hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Analiza roli produktu genu cjaA C. jejuni w oddziaływaniu patogenu z komórkami eukariotycznymi. Grant KBN/MNiI (6P04A 052 2); realizowany w latach 2001- 2002; kierownik projektu: dr A. Wyszyńska
 • Analiza funkcji i ekspresji unikatowych genów Helicobacter pylori kodujących immunopozytywne białka; potencjalnych kandydatów do konstrukcji szczepionek. Grant promotorski KBN/MNiI (4 P05A 078 17); realizowany w latach 1999-2001; kierownik projektu: prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka

Prace magisterskie

2016

 • Katarzyna Derlatka, Szczepionka anty-Campylobacter dla kurcząt – porównanie nośników wybranych antygenów, dr A. Wyszyńska
 • Adrian Górecki, Charakterystyka cech fenotypowych szczepów z rodzaju Lactobacillus izolowanych od kurcząt, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Barbara Olech, Wykorzystanie Lactococcus lactis do przenoszenia wybranych antygenów Campylobacter, dr A. Wyszyńska
 • Karolina Pisarczyk, Charakterystyka oksydoreduktaz Dsb (disfuldie bond) bakterii klasy Epsilonproteobacteria - białek CLA0559 Campylobacter lari i HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Oskar Wiśniewski, Porównanie efektywności różnych metod transformacji bakterii kwasu mlekowego oraz analiza siły promotora gap, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Wojtania, Bakterie kwasu mlekowego jako platformy nośnikowe dla antygenów Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2015

 • Anna Banaś, Analiza właściwości in vivo i in vitro zmutowanych form białka HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Jastrząb, Charakterystyka białka HP0231 Helicobacter pylori – analiza wybranych mutantów punktowych oraz fuzji białkowych, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Klim, Ocena przydatności pęcherzyków zewnątrzbłonowych produkowanych przez Campylobacter jejuni do immunizacji kurcząt, dr R. Godlewska
 • Marta Maruszewska, Cząstki GEM bakterii kwasu mlekowego jako nośnik antygenów w konstrukcji szczepionki przeciwko Campylobacter, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Paweł Urbanowicz, Analiza funkcjonalna białka Dsb Helicobacter pylori (HP0377) z zastosowaniem mutagenezy specyficznej co do miejsca, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Paweł Wierzchowski, Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na produkcję pęcherzyków zewnątrzbłonowych (OMV) przez komórki Campylobacter jejuni, dr R. Godlewska
 • Anna Wojtania, Bakterie kwasu mlekowego jako platformy nośnikowe dla antygenów Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2014

 • Aneta Dobosz, Charakterystyka funkcjonalna białka HP0231- dimerycznej oksydoreduktazy Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marek Glazer, Weryfikacja potencjalnych ryboprzełączników u Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Małgorzata Majewska, Rola podjednostki Psf1 kompleksu GINS w utrzymaniu stabilności materiału genetycznego w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marta Rozwandowicz, Charakterystyka substratów białek systemu Dsb Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori, dr R. Godlewska
 • Łukasz Rymer, Rola Dpb2, niekatalitycznej podjednostki polimerazy DNA epsilon Saccharomyces cerevisiae w utrzymaniu stabilności genomowej, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2013

 • Karolina Drabik, Funkcjonalna charakterystyka oksydoreduktazy Helicobacter pylori - białka HP0231, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Mikołajczuk, Wstępna analiza funkcji produktu genu CLA0559 Campylobacter lari RM2100, dr A. Łasica
 • Joanna Olszewska, Analiza rozprzestrzeniania oraz funkcji białka Cj0092 Campylobacter jejuni, dr A. Wyszyńska

2012

 • Partycja Kobierecka, Charakterystyka białka HP0377 Helicobacter pylori, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Monika Żyłowska, Charakterystyka funkcjonalna genów dsbA1 i dsbA2 Campylobacter jejuni 81-176, dr A. Łasica
 • Anna Stachowicz, Charakterystyka syntetycznych przeciwciał wygenerowanych przeciwko ludzkim cyklofilinom A i B, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2011

 • Katarzyna Bocian, Charakterystyka genów dsbI (cla_1512 i cla_1346) Campylobacter lari RM2100, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Jakub Jopek, Klonowanie i ekspresja genów heterologicznych w Lactococcus lactis, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Radomska, Charakterystyka funkcjonalna białka HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2010

 • Marta Ukleja Identyfikacja partnerów białkowych oksydoreduktazy tiolowej DsbI Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Aleksandra Nowak, Atenuowana Salmonella jako nośnik genów CJJ81176_0127 oraz CJJ81176_1001 Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Iwona Gawryszewska, Konstrukcja mutanta warunkowego w genie cjaD Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Monika Gawor, Analiza oddziaływania białek Dba (HP0594) i DsbI (HP0595) Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ewa Kosykowska, Badanie interakcji między białkiem DsbI a polipeptydem Dba Campylobacter jejuni 81-176, dr A. Łasica

2009

 • Konrad Tomala, Opracowanie metody do przewidywania struktury przestrzennej RNA z użyciem zredukowanej reprezentacji, próbkowania Monte Carlo i potencjału statystycznego, prof. Janusz Bujnicki; prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Michał Wandel, Szlak utleniania Dsb (disulfide bond) Campylobacter jejuni - analiza ekspresji genów i oddziaływań między białkami, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Tomasz Wołkowicz, Molekularna analiza mechanizmów oporności na antybiotyki b-laktamowe szczepów Haemophilus influenzae izolowanych z zakażeń układu oddechowego w Polsce w latach 2005 - 2006, prof. W. Hryniewicz, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

2008

 • Katarzyna Affek, Identyfikacja antygenów przydatnych do konstrukcji szczepionki anty-Campylobacter dla kurcząt, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Paula Roszczenko, Związek pomiędzy sekwencją aminokwasową, strukturą i funkcją oksydoreduktazy DsbI Helicobacter pylori, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Agata Turlej, Próba analizy mechanizmu oddziaływania białek CjaD z TolB u Campylobacter, dr Renata Godlewska
 • Katarzyna Wiśniewska, Mutageneza genu cjaD Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska

2007

 • Paweł Łaniewski, Cele działania białek szlaku utleniania systemu Dsb Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Emilia Białopiotrowicz, Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter - analiza przydatności białka CjaA konstrukcji szczepionki dla kurcząt anty-Campylobacter, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Anna Staroń, Analiza stanu redox białek Dsb Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Radziwiłł, Różnorodność mikrobiologiczna w ziarnach kefirowych - podejście genetyczne, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Filip, Wspieranie modelowania białek wynikami analizy biochemicznej i biofizycznej, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Monika Nesteruk, System Dsb Campylobacter jejuni - analiza procesów transkrypcji, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2006

 • Karolina Tomczyk, Analiza glikozylacji białek Campylobacter spp, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Weronika Wronowska, Charakterystyka i mechanizmy transportu lipoproteiny CjaD Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Zbigniew Pietras, System Tol-Pal Campylobacter jejuni. Wzajemne oddziaływanie białek, dr Renata Godlewska
 • Aleksandra Jakubczak, Zmienność glutamyloendopeptydazy serynowej SprE Enterococcus faecalis w populacji tego patogenu izolowanego z zakażeń w Polsce - analiza molekularna proteinazy, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Kraszewska, Wpływ Dpb2p, podjednostki holoenzymu polimerazy epsilon na wierność replikacji chromosomowego DNA w komórkach Saccharomyces cerevisiae, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2005

 • Anna Mieszkowska, Analiza inwazyjności szczepów Campylobacter, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Anna Grabowska, Analiza transkrypcyjna operonu dba - dsbI Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ksenia Szymanek, Wpływ mutacji w genach cjaA, dsbl i dsbB Campylobacter coli na zdolność kolonizacji przewodu pokarmowego kurcząt, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marcin Pawłowski, Analiza porównawcza kolagenopodobnych białek Eukaryota i Prokaryota, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2004

 • Jolanta Kamińska, Użycie drożdżowego systemu dwuhybrydowego do identyfikacji roślinnych białek wiążących z białkiem U9 Nicotiana tabacum, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Lampkowska, Konstrukcja i charakterystyka fuzji genów cjaA Campylobacter spp. i etxB Escherichia coli, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Życka, Charakterystyka produktu genu cjaA Campylobacter spp, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2003

 • Magdalena Lewandowska, Funkcjonalna charakterystyka białek z rodziny Dsb Campylobacter jejuni 81-176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Zarębska, Badanie regulacji transkrypcji operonu cjaAB Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Jakub Urbański, Analiza inwazyjności Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Elżbieta Sułuja, Funkcjonalna charakterystyka białka JHP542 Helicobacter pylori - potencjalnie białka rodziny Dsb, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2002

 • Marcin Rutkowski, Bioinformatyczna i eksperymentalna charakterystyka genów Campylobacter jejuni - homologów Ipa rodzaju Listeria, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Michał Mikuła, Ilościowa ocena gęstości infekcji Helicobacter pylori przy użyciu techniki "Real-time" PCR w modelu doświadczalnym na myszach, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Elżbieta Brzuszkiewicz, Analiza procesów transkrypcji nietypowego operonu cjaAB Campylobacter jejuni 81176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2001

 • Magdalena Górka, Konstrukcja i charakterystyka biblioteki genomowego DNA Helicobacter pylori w celu badania oddziaływań białek bakteryjnych z białkami ludzkich komórek nabłonkowych (metoda Phage Display), prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Aleksandra Wesołowska, Identyfikacja białek ludzkich oddziaływujących z cytotoksyną wakuolizującą VacA Helicobacter pylori, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Agnieszka Sałamaszyńska, Identyfikacja genów Helicobacter pylori kodujących immunopozytywne białka, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Raczko, Charakterystyka produktu genu cjaA Campylobacter jejuni kodującego immunopozytywne białko, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Nowak, Wstępna charakterystyka funkcji produktów sierocych genów Helicobacter pylori - HP 596HP 1285, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2000

 • Agnieszka Szewczyk, Charakterystyka sierocego genu CjaE Campylobacter jejuni 72Dz/92 kodującego 56 kDa białko, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

Prace licencjackie

2016

 • Maria Dąbrowska, Konstrukcja wektorów umożliwiających analizę siły promotorów genów Lactobacillus spp. dr Agnieszka Wyszyńska
 • Aleksandra Miller, Analiza poprawności genetycznej szczepów Campylobacter jejuni produkujących różnego rodzaju pęcherzyki zewnątrzbłonowe (OMV’s). dr Renata Godlewska
 • Natalia Olechowicz, Przygotowanie konstruktu do mutagenezy genu hp1177 kodującego białko HopQ Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Hanna Stralova, Analiza substratów białka HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2015

 • Aleksandra Bąk, Mutageneza genu hp0265 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Agata Mianowska, Konstrukcja wektora ekspresyjnego i oczyszczanie białka HopQ Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Wioletta Piotrowska, Izolacja szczepów Lactobacillus kolonizujących jelita kurcząt - potencjalnych producentów bakteriocyn, dr A. Wyszyńska
 • Anna Tuzimek, Identyfikacja szczepów Lactobacillus kolonizujących przewód pokarmowy kurcząt z wolnego chowu i z chowu klatkowego, dr A. Wyszyńska

2012

 • Anna Banaś, Przygotowanie konstruktów do identyfikacji substratów szlaku utleniania Dsb Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Jastrząb, Analiza komplementacji mutacji w genie dsbA E. coli przez białko CLA0559 C. lari 2100, dr A. Łasica
 • Joanna Klim, Badanie aktywności białek DsbA1 i DsbA2 Campylobacter jejuni w teście insulinowym, dr R. Godlewska
 • Monika Książek, Zastosowanie genu sacB do wprowadzania nieoznakowanych mutacji do genomu Campylobacter jejuni, dr A. Wyszyńska
 • Paweł Wierzchowski, Produkcja pęcherzyków zewnątrzbłonowych (OMV) przez komórki Campylobacter jejuni, dr R. Godlewska
 • Anna Wojtania, Fuzja translacyjna antygenu CjaA Campylobacter jejuni 81-176 z C - końcem białka AcmA Lactococcus latis IL1403, który zawiera domeny LysM, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2012

 • Aneta Dobosz, Konstrukcja narzędzi badawczych do analizy ekspresji genu dsbA Escherichia coli w komórkach Helicobacter pylori, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Małgorzata Majewska, Elementy replisomu wpływające na współdziałanie polimeraz DNA w procesie replikacji w drożdżach S. cerevisiae, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marta Maruszewska, Analiza immunogenności domen białka EF-Tu Campylobacter jejuni 81-176, dr A. Wyszyńska
 • Katarzyna Pieńkowska, Konstrukcja wektorów plazmidowych do mutagenezy ukierunkowanej genu dsbB C. jejuni 81-176, dr A. Łasica
 • Marta Rozwadowicz, Konstrukcja rekombinowanego plazmidu do mutagenezy genu Cj0046 Campylobater jejuni szczep 81-176, dr R. Godlewska
 • Łukasz Rymer, Analiza lokalizacji białka Cjj81176_0499 w szczepach Escherichia coli i Salmonella enterica sv. Typhimurium, dr A. Wyszyńska

2011

 • Albert Bogdanowicz, Opracowanie metody oceny jakości modeli struktury białka i zastosowanie jej w modelowaniu peryplazmatycznej domeny białka dsbI Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Karolina Drabik, Badanie funkcji białek Dsb Helicobacter pylori w komórkach heterologicznego gospodarza Escherichia coli, dr R. Godlewska
 • Artur Fronczak, Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego-Crohna w świetle badań HMP (Human Microbiome Project), prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Mikołajczyk, Klonowanie i heterologiczna ekspresja genu cj0355 Campylobacter jejuni w komórkach Escherichia coli, dr R. Godlewska
 • Joanna Olszewska, HMP (Human Microbiome Project) – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Aneta Żelazo, Sprawdzenie funkcji białka DsbA1 Campylobacter jejuni, dr R. Godlewska

2010

 • Urszula Kuklińska, Białko CagA (cytotoxin associated gene) - pierwsza opisana bakteryjna onkoproteina, dr A. Łasica
 • Iwona Piasecka, Wpływ Helicobacter pylori na zmiany epigenetyczne genomu eukariotycznego, dr A. Łasica
  Monika Żyłowska, Peptydy antybakteryjne - defensyny, dr A. Wyszyńska
 • Patrycja Kobierecka, Charakterystyka bakteryjnych toksyn CDT (cytolethal distending toxin), dr   A. Wyszyńsk
 • Paweł Salwa (MISMaP), Charakterystyka i zastosowanie terapii fotodynamicznej, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka

2009

 • Jakub Jopek, Wykorzystanie układu sekrecyjnego "curli" do transportu heterologicznych białek przez awirulentne szczepy Salmonella, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Aleksandra Lech, Mechanizmy genetyczne warunkujące adaptację Campylobacter jejuni do różnych nisz ekologicznych, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Katarzyna Łepeta, Zastosowanie mikroorganizmów i ich produktów w terapiach antynowotworowych, dr Anna Łasica
 • Katarzyna Radomska, Wpływ produktów genów szlaku utleniania systemu Dsb Campylobacter jejuni na aktywność arylosulfotransferazy (Ast), prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Stachowiak, Wpływ infekcji bakteryjnych na proces nowotworzenia, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

2008

 • Weronika Młodożeniec, Analiza rozprzestrzeniania genów kodujących wybrane do immunizacji antygeny wśród różnych szczepów Campylobacter, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Paulina Podrecka, Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter oraz alternatywne metody zapobiegania kampylobakteriozie, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Aleksandra Nowak, Wpływ układu dwuskładnikowego RacS-RacR na poziom ekspresji genu ggt w komórkach Campylobacter jejuni 81176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marta Ukleja, Standaryzacja metody koniugacyjnego wprowadzania egzogennego DNA do komórek Campylobacter jejuni 81 176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Iwona Gawryszewska, Wpływ lipoproteiny CjaD Campylobacter jejuni na aktywację mysich makrofagów, dr Renata Godlewska
 • Aleksandra Grylak, Receptory wewnątrzkomórkowe NLR we wrodzonej odpowiedzi odpornościowej organizmu, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Jakub Rybacki, Nowe strategie unieczynnienia egzotoksyn bakteryjnych, dr Anna Łasica

2007

 • Michał Wandel, Zastosowanie genu reporterowego lacZ do analizy ekspresji genów systemu dsb Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Ewa Nikonorow, Oddziaływanie Helicobacter pylori i wrodzonego układu immunologicznego, dr Renata Godlewska
 • Piotr Przanowski, Konstrukcja mutanta delecyjnego w genie pglB Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Monika Gawor, Mechanizm działania małych, niekodujących cząsteczek RNA (ncRNA) i ich rola w procesie wirulencji bakterii, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Anna Romańczuk, Wpływ lokalizacji białka CjaA na zdolność wiązania glutaminy i cysteiny, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Tomasz Wołkowicz, Mechanizmy odporności bakterii Haemophilus influenzae na stosowane w terapii antybiotyki, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków b-laktamowych, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2006

 • Agata Turlej, Zastosowanie ukierunkowanej mutagenezy do otrzymania białka CjaA o zmienionym motywie NIT i RGD, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Katarzyna Wiśniewska, Heterologiczna ekspresja genów cjaD i tolB Campylobacter jejuni w Escherichia coli, dr Renata Godlewska
 • Paula Roszczenko, Immunoproteomika Helicobacter pylori - zastosowanie w diagnostyce i profilaktyce, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Sypniewska (Affek), Molekularna charakterystyka czynników wirulencji Actinobacillus actinomycetemcomitans, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2005

 • Paweł Łaniewski, Funkcje i sortowanie lipoprotein bakterii gramujemnych, dr Renata Godlewska
 • Katarzyna Filip, Zastosowanie białka zielonej fluorescencji (GFP) do badania mechanizmów patogenezy chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, dr Renata Godlewska
 • Monika Nesteruk, Analiza post-translacyjnych modyfikacji białka CjaA Campylobacter coli 72Dz/92, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Emilia Białopiotrowicz, Zmiana lokalizacji hybrydowego białka CjaA-LTA2 na drodze mutagenezy specyficznej co do miejsca, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Joanna Radziwiłł, Zastosowanie probiotyków w profilaktyce i terapii bakteryjnych chorób zakaźnych układu pokarmowego, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Staroń, Konstrukcja wektora ekspresyjnego do oczyszczania białka DsbA Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Siewierska-Puchlerska, Etiologia i terapia choroby Leśniowskiego-Crohna, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2004

 • Aleksandra Jakubczak, Patogeneza zakażeń wywołanych przez bakterie z rodzaju Enterococcus, ze szczególnym uwzględnieniem proteinaz, ich roli w zjadliwości patogenów oportunistycznych oraz metod identyfikacji, dr Renata Godlewska
 • Zbigniew Pietras, Konstrukcja mutantów w genach cj0017c i cj0982c szczepu C. jejuni NCTC11168, dr Renata Godlewska
 • Joanna Kielan, Wpływ produktów genów cjaA i PEB1 na wiązanie glutaminy u Campylobacter jejuni 81176, dr A. Wyszyńka
 • Joanna Kraszewska, Eukariotyczne polimerazy DNA, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Karolina Tomczyk, Glikozylacja białka CjaC (Cj0734C) Campylobaeter coli 72DZ/92, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Weronika Wronowska, Rola apoptozy w patogenezie wybranych enterobakterii, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2003

 • Anna Grabowska, Przygotowanie konstruktu do mutagenezy i próba otrzymania mutanta Campylobacter jejuni w genie cj0645, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marcin Pawłowski, Analiza filogenetyczna i strukturalna białek rodziny Dsb, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ksenia Szymanek, Konstrukcja mutanta w genie cj0946 Campylobacter jejuni 81-176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Mieszkowska, Analiza inwazyjności szczepu Campylobacter jejuni ze zmutowanycm genem cj017, dr Renata Godlewska
 • Anna Makal, Zastosowanie metod krystalograficznych w badaniach oddziaływań białko-białko - analiza struktury białka opiekuńczego SecB, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

2002

 • Joanna Lampkowska, Klonowanie genu cjaA Campylobacter jejuni zawierającego gen lt-B, kodujący podjednostkę B toksyny LT E. coli, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Życka, Systemy restrykcji i modyfikacji bakterii gatunku Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
Zamknij wszystkie

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster