tu jesteś: historia Zakładu Genetyki Bakterii

Historia Zakładu Genetyki Bakterii


Prof. Kazimierz Bassalik w gronie współpracowników.

   Obecny Zakład Genetyki Bakterii (do roku 1996 noszący nazwę Zakład Mikrobiologii Ogólnej) jest "w prostej linii" następcą jednostki, z której powstał cały obecny Instytut Mikrobiologii.

Ważne daty:

1960 - powstanie Katedry Mikrobiologii, pierwszej samodzielnej jednostki organizacyjnej o profilu wyłącznie mikrobiologicznym. Katedra ta wyodrębniona została z Zakładu Fizjologii Roślin, w którym problematyką mikrobiologiczną zajmował się prof. Kazimierz Bassalik (1879-1960).
   Założycielem i kierownikiem Katedry był prof. W.J.H. Kunicki-Goldfinger, który przybył do Warszawy z Wrocławia wraz ze dwoma swymi adiunktami dr Zbigniewem Kwiatkowskim i dr Maciejem Tabaczyńskim.


Prof. Władysław Kunicki-Goldfinger
założyciel Zakładu Genetyki Bakterii.

   Z zespołu prof. Bassalika w nowej Katedrze pozostały: Ludmiła Janota-Bassalik, Janina Niewiarowska, Krystyna Danilewicz i Cecylia Olczyk. W grupie pierwszych nowozatrudnionych pracowników Katedry Mikrobiologii byli: Roman Mycielski, Andrzej Piekarowicz, Ewa Bieszkiewicz, Mirosława Włodarczyk, Barbara Kociszewska (Kauc), Marta Bednarska, Stefan Makowski, Szymon Szymanowski inni.

    Wprowadzona przez Profesora tematyka badawcza to zagadnienia z dziedziny genetyki bakterii, głównie analiza mechanizmów koniugacji i pokoniugacyjnej rekombinacji genetycznej u Escherichia coli (pionierska w owym czasie), oraz biologiczne metody oczyszczania ścieków.

1963 - od tego roku w Katedrze zaczęły funkcjonować 2 zakłady: Zakład Mikrobiologii Ogólnej (prof. W. J. H. Kunicki-Goldfinger) i Zakład Mikrobiologii Przemysłowej (prof. L. Bassalik-Chabielska).

1964 - z Zakładu Mikrobiologii Ogólnej wyodrębniła się Pracownia Mikrobiologii Wody i Ścieków, w której, pod kierownictwem Profesora Kunickiego-Goldfingera, pracowli: Ewa Bieszkiewicz, Stefan Makowski i Szymon Szymanowski.

1966 - powstał Zakład Wirusologii Ogólnej (kolejni kierownicy: doc. L. Sawicki, doc. M. Tabaczyński, a od roku 1975 dr A. Piekarowicz).

1969 - powstał Zakład Mikrobiologii Środowiskowej (kierowany przez prof. Kazimierza Matusiaka), do którego włączono Pracownię Mikrobiologii Wody i Ścieków. Od momentu przejścia prof. Matusiaka na emeryturę w 1980 roku, zakładem tym kierował profesor Roman Mycielski.

1969 - z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wyłonił się samodzielny Wydział Biologii. Wtedy też w strukturze organizacyjnej Wydziału powstały Instytuty, w tym Instytut Mikrobiologii (pierwszym dyrektorem został prof. W.J.H. Kunicki-Goldfinger). Pełnił on też dalej funkcję Kierownika Zakładu Mikrobiologii Ogólnej.


Prof. Mirosława Włodarczyk
wieloletni kierownik
Zakładu Genetyki Bakterii.

   W tym okresie powstawały w Instytucie kolejne jednostki, przyjmując nazwy związane z prowadzoną tematyka dydaktyczną, w tym Zakłady: Mikrobiologii Przemysłowej/ Stosowanej, Fizjologii Bakterii, Ekofizjologii Mikroorganizmów.

1980 - kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Ogólnej została doc. Mirosława Włodarczyk, która kierowała Zakładem do 2009 roku, kiedy to kierownictwo przejął dr hab. Dariusz Bartosik.

1996 - Zakład Mikrobiologii Ogólnej przyjął nazwę - Zakład Genetyki Bakterii.
   Obecnie w Instytucie Mikrobiologii funkcjonują również trzy inne zakłady, tj. Ekologii Mikroorganizmów, Mikrobiologii Stosowanej oraz Wirusologii.

   Pod promotorstwem prof. W.J.H. Kunickiego-Goldfingera w ówczesnym Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej wielu obecnych pracowników Instytutu obroniło swoje prace doktorskie (R. Mycielski, M. Bednarska, M. Włodarczyk, A. Piekarowicz, E. K. Jagusztyn-Krynicka, A. Kraczkiewicz-Dowjat), a niektórzy następnie uzyskiwali dalsze stopnie i tytuły naukowe.

 
Prof. Mirosława Włodarczyk

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zdjęć

 

Uroczystości po obronie pracy doktorskiej Marty Bednarskiej
  rok 1972

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego
dla prof. W. J. H. Kunickiego-Goldfingera

  11.11.1989

Promocje doktorskie i habilitacyjne pracowników ZGB
  lata 1976-2008
Pracownicy Instytutu Mikrobiologii, w tym Zakładu Genetyki Bakterii
  zdjęcia grupowe z lat 1976-2009
Świętowanie habilitacji E. Katarzyny Jagusztyn-Krynickiej
  rok 1994

Przeprowadzka do nowego gmachu Wydziału Biologii UW
  rok 2000

Nadanie imienia prof. W. J. H. Kunickiego-Goldfingera sali wykładowej Instytutu Mikrobiologii UW
  rok 2003
Spotkanie w Szuminie u prof. E. Katarzyny Jagusztyn-Krynickiej
   rok 2009
   
 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster