tu jesteś: pracownicy Zakładu Genetyki Bakterii

Byli pracownicy i byli doktoranci
Zakładu Genetyki Bakterii / Zakładu Mikrobiologii Ogólnej

 

Jadwiga Baj (z d. Cieśla)
  (lata 1974-2016) 
 
Anna Kraczkiewicz-Dowjat
  (lata 1971-2014)
 
Ewa Piechucka
  (lata 1971-2014)
 
Mirosława Włodarczyk (z d. Wiesztort)
  (lata 1963-2011)
 
Marta Bednarska (z d. Dudek)
  (lata 1964-2006)
Dariusz Pawelec
  (lata 1994- 2001)
Barbara Kauc (z d. Kociszewska)
  (lata 1963-2001)
Beata Nowicka-Sans (z d. Bąba)
  (lata 1987-1996)

Danuta Klimuszko
Maria Plasota
  (lata 1973-1994)

Janusz Popowski
  (lata 1965-1992)
Hanna Białkowska-Hobrzańska
  (lata 1969-1980)

Aleksandra Blinkowa
  (lata 1972-1980)

Marek Ostrowski

Andrzej Najer
  (do 1971 roku)

Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger
  (w latach 1963-1988)

 

 

Z Zakładem Mikrobiologii Ogólnej, przez pewien okres czasu,

związane też były następujące osoby:


Maciej Tabaczyński
  (lata 1963-1967)
Andrzej Piekarowicz

Ewa Bieszkiewicz (z d. Gorzkowska)

Stefan Makowski

  Szymon Szymanowski

Roman Mycielski

 

Byli doktoranci

(od momentu wprowadzenia studiów doktoranckich w 1996 roku)


dr Katarzyna Bocian-Ostrzycka
  studia doktoranckie w latach: 2011-2016
  promotor - prof. dr hab. E.K. Jagusztyn-Krynicka
  obecnie pracownik ZGB
dr Jakub Czarnecki
  studia doktoranckie w latach: 2011-2015
  promotor - prof. dr hab. D. Bartosik
  obecnie pracownik ZGB
dr Paula Roszczenko
  studia doktoranckie w latach: 2008-2013
  promotor - prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
  obecnie pracownik de Duve Institute of the Université catholique de Louvain in Brussels, Bruksela, Belgia
dr Magdalena Szuplewska
  studia doktoranckie w latach: 2008-2012
  promotor - dr hab. D. Bartosik
  obecnie pracownik ZGB
Anna Maj (z d. Klicka)
 
studia doktoranckie w latach: 2007-2012
  promotor - dr hab. D. Bartosik
Paweł Łaniewski
 
studia doktoranckie w latach: 2007-2012
  promotor - prof. dr hab. E.K. Jagusztyn-Krynicka
  obecnie pracownik The Biodesign Institute, Infectious Diseases and Vaccinology, Arizona State University, USA
anna grabowska

Anna Grabowska
  Studia doktoranckie w latach 2007-2010
  promotor - Prof. E. K. Jagusztyn Krynicka
  obecnie staż podoktorski w Department of Molecular Mechanisms of Mycobacterial Infections, Institute of Pharmacology and Structural Biology, 205, Route de Narbonne, 31077 Toulouse Cedex, Francja

Łukasz Dziewit
  studia doktoranckie w latach: 2005-2009
  promotor - dr hab. D. Bartosik
  obecnie pracownik ZGB
Marta Sochacka-Piętal
  studia doktoranckie w latach: 2002-2008
  promotor - dr hab. D. Bartosik
  obecnie pracownik Politechniki Rzeszowskiej

Michał Szymanik
  studia doktoranckie w latach: 2000-2006
  promotor - prof. M. Włodarczyk
  obecnie proacownik firmy ADAMED
 

Anna Łasica

Anna Łasica (z d. Raczko)
  obrona w 2007 roku
  promotor - prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
  obecnie pracownik ZGB

Agnieszka Wyszyńska
Agnieszka Wyszyńska (z d. Matracka)
  obrona w 2004
  promotor - prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
  obecnie pracownik ZGB
Anna Grudniak
Anna Grudniak (z d. Jóźwik)
  obrona w 2003 roku
  promotor - prof. K. I. Wolska
  obecnie pracownik ZGB
Renata Godlewska

Renata Godlewska (z d. Giletycz)
  obrona w 2002 roku
  promotor - prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
  obecnie pracownik ZGB

Dariusz Pawelec
   obrona w 1999 roku
   promotor - prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
   obecnie pracownik firmy ADAMED

Dariusz Bartosik
Dariusz Bartosik
  obrona w 1999 roku
  promotor - prof. M. Włodarczyk
  obecnie pracownik ZGB
 

 

 

  Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2017 17:12 - z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster