tu jesteś: dla studentów

 

Dla studentów

 Studia licencjackie i magisterskie w ZGB

 
W Zakładzie Genetyki Bakterii możliwe jest wykonywanie prac licencjackich eksperymentalnych bądĽ teoretycznych. Przykładowo, w roku akademickim 2012-2013 planowane jest przyjęcie 15 osób na licencjat, z których 4 będzie wykonywało prace teoretyczne. Licencjaty stanowią małe, wyodrębnione zadania z zakresu zainteresowań poszczególnych grup badawczych. Zapisy na licencjat odbywają się u koordynatorów poszczególnych grup badawczych (prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka, prof. dr hab. K. I. Wolska, dr hab. D. Bartosik).
   W kolejnym roku akademickim (2012-13) planowane jest przyjęcie 15-16 magistrantów. Studenci podczas wykonywania prac magisterskich zaangażowani są w realizację większych projektów badawczych. Wymiernym efektem ich pracy jest również współautorstwo wielu artykułów oryginalnych, prac przeglądowych bądĽ doniesień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (zobacz więcej).

W trakcie wykonywania prac magisterskich i licencjackich studenci zapoznają się z technikami mikrobiologicznymi oraz technikami współczesnej biologii molekularnej i komórkowej. Stosują w swoich badaniach m.in.: różne metody izolacji DNA i RNA, elektroforezę DNA w żelach agarozowych, elektroforezę białek (PAGE), analizę restrykcyjną DNA, PCR, oczyszczanie białek, Western blot, Southern blot, sekwencjonowanie DNA, analizy bioinformatyczne sekwencji nukleotydowycyh i amino-kwasowych, technikę ELISA, analizę oddziaływania bakterii z komórkami eukariotycznymi, eksperymenty z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.

Zakład Genetyki Bakterii dysponuje 10 pracowniami, które mieszczą się na II, III i IV piętrze gmachu Wydziału Biologii (budynek A). W każdej pracowni stworzono samodzielne stanowiska pracy dla studentów.

Wolną chwilę między eksperymentami można spędzić w miłej atmosferze w pokoju socjalnym Instytutu Mikrobiologii (402A).

Doroczna prezentacja wyników studentów II roku studiów magisterskich. Na zdjęciu w głębi, prowadząca seminarium prof. Mirosława Włodarczyk, oraz zaproszony gość - prof. Wacław Szybalski (University of Wisconsin, USA).

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster