tu jesteś: studenci - Dlaczego warto zostać mikrobiologiem?

Dlaczego warto zostać mikrobiologiem?

(losy naszych absolwentów)

Mikrobiologia jest dziedziną, która się prężnie rozwija. W Zakładzie Genetyki bakterii są prowadzone ciekawe badania (finansowane z wielu grantów), w których studenci aktywnie uczestniczą.

Wielu naszych absolwentów robi doktorat w kraju lub zagranicą m.in.:

 • na Wydziale Biologii UW,
 • w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • w Instytucie im. M. Nenckiego PAN,
 • w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
 • na Uniwersytecie w Getyndze,
 • w EMBL Heidelberg,
 • na Uniwersytecie w Cambridge (UK),
 • na Uniwersytecie Londyńskim (University College London)
 • na Uniwersytecie w Monachium.

 

Pozostali znajdują pracę w różnych jednostkach:

 • na wyższych uczelniach (np. Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet w Aberdeen, Uniwersytet w Getyndze)
 • w instytutach naukowych (np. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, Narodowym Instytucie Leków, Instytucie Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka)
 • w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym (np. dr Eris)
 • w firmach biotechnologicznych (np. Bioton, Adamed)
 • w firmach zajmujących się monitoringiem badań klinicznych;
 • w firmach farmaceutycznych (np. Krka)
 • w firmach zajmujących się sprzedażą odczynników i sprzętu wykorzystywanych w medycynie i biologii molekularnej (np. Applied-Biosystems, Bio-Rad)
 • w laboratoriach kryminalistycznych
 • w placówkach medycznych (np. laboratoria analityczne szpitali warszawskich)
 • w placówkach sanitarno-epidemiologicznych (np. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie);
 • w redakcji czasopism popularno-naukowych (np. "Akademia")
 • w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, itp.

 

[ wróć ]

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster