tu jesteś: studenci - publikacje Zakładu Genetyki Bakterii z udziałem studentów

 

Publikacje Zakładu Genetyki Bakterii z udziałem studentów

 

   Prace oryginalne i przeglądowe opublikowane w latach 2005-2011, których współautorami są studenci wykonujące swoje prace licencjackie bądź magisterskie w Zakładzie Genetyki Bakterii.

 • Bocian-Ostrzycka K.M, Grzeszczuk M., Banaś A., Jastrząb K., Pisarczyk K., Kolarzyk A., Łasica A., Collet JF., Jagusztyn-Krynicka E. 2016. Engineering of Helicobacter pylori dimeric oxidoreductase DsbK (HP0231). Front. Microbiol. 7:1158.
 • Ciok A., Dziewit L., Grzesiak J., Budzik K., Gorniak D., Zdanowski M.K. and D. Bartosik. 2016. Identification of miniature plasmids in psychrophilic Arctic bacteria of the genus Variovorax. FEMS Microbiol. Ecol. 92:fiw043.
 • Godlewska R., Kuczkowski M., Wyszyńska A., Klim J., Derlatka K., Woźniak-Biel A., Jagusztyn-Krynicka E. 2016. Evaluation of a protective effect of in ovo delivered Campylobacter jejuni OMVs. App. Microbiol. Biotechnol. 100:8855-8864.
 • Grudniak A. M., Włodkowska J., Wolska K.I. 2015. Chaperon DnaJ Influences the Formation of Biofilm in Escherichia coli. Pol. J. Microbiol. 64:279-283.
 • Kobierecka P., Wyszyńska A., Gubernator J., Kuczkowski M., Wiśniewski O., Maruszewska M., Wojtania A., Derlatka K., Adamska I., Godlewska R., Jagusztyn-Krynicka E. 2016. Chicken anti-Campylobacter vaccine – comparison of various carriers and routes of immunization. Front. Microbiol. 7:740.
 • Kobierecka P., Olech B., Książek M., Derlatka K., Adamska I., Majewski P., Jagusztyn-Krynicka E., Wyszyńska A. 2016. Cell wall anchoring of the Campylobacter antigens to Lactococcus lactis. Front. Microbiol. 7:165.
 • Adamczuk M., Zaleski P., Dziewit L., Wolinowska R., Nieckarz M., Wawrzyniak P., Kieryl P., Plucienniczak A., Bartosik D. 2015. Diversity and global distribution of IncL/M plasmids enabling horizontal dissemination of ß-lactam resistance genes among the Enterobacteriaceae. Biomed Res. Int. 2015:414681.
 • Bocian-Ostrzycka K., Łasica A., Dunin-Horkawicz S., Grzeszczuk M., Drabik K., Dobosz A., Godlewska R., Nowak E., Collet J.F., Jagusztyn-Krynicka E. 2015. Functional and evolutionary analyses of Helicobacter pylori HP0231 (DsbK) protein with strong oxidative and chaperone activity characterized by a highly diverged dimerization domain. Front. Microbiol. 6:1065.
 • Czarnecki J., Dziewit L., Kowalski L., Ochnio M., Bartosik D. 2015. Maintenance and genetic load of plasmid pKON1 of Paracoccus kondratievae, containing a highly efficient toxin-antitoxin module of the hipAB family. Plasmid 80:45-53.
 • Dziewit L., Czarnecki J., Prochwicz E., Wibberg D., Schlüter A., Pühler A., Bartosik D. 2015. Genome-guided insight into the methylotrophy of Paracoccus aminophilus JCM 7686. Front Microbiol. 6:852.
 • Dziewit L., Pyzik A., Szuplewska M., Matlakowska R., Mielnicki S., Wibberg D., Schlüter A., Pühler A., Bartosik D. 2015. Diversity and role of plasmids in adaptation of bacteria inhabiting the Lubin copper mine in Poland, an environment rich in heavy metals. Front. Microbiol. 6:152.
  Dziewit L., Pyzik A., Romaniuk K., Sobczak A., Szczesny P., Lipinski L., Bartosik D., Drewniak L. 2015. Novel molecular markers for the detection of methanogens and phylogenetic analyses of methanogenic communities. Front. Microbiol. 6: 694.
 • Kobierecka P., Wyszyńska A., Maruszewska M., Wojtania A., Żylińska J., Bardowski J., Jagusztyn-Krynicka E. 2015. Lactic acid bacteria as a surface display platform for Campylobacter jejuni antigens. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 25:1.
 • Roszczenko P., Grzeszczuk M., Kobierecka P., Wywiał E., Urbanowicz P., Wincek P., Nowak E., Jagusztyn-Krynicka E. 2015. Helicobacter pylori HP0377, a member of the Dsb family, is an untypical multifunctional CcmG that cooperates with dimeric thioldisulfide oxidase HP0231. BMC Microbiol. 15:135.
 • Grabowska A.D., Wywiał E., Dunin-Horkawicz S., Łasica A.M., Wösten M.M., Nagy-Staroń A., Godlewska R., Bocian-Ostrzycka K., Pieńkowska K., Łaniewski P., Bujnicki J.M., van Putten J.P., Jagusztyn-Krynicka E.K. 2014. Functional and bioinformatics analysis of two Campylobacter jejuni homologs of the thiol-disulfide oxidoreductase, DsbA. PLoS One 9:e106247.
 • Markowska K., Grudniak A.M., Krawczyk K., Wróbel I., Wolska K.I. 2014. Modulation of antibiotic resistance and induction of a stress response in Pseudomonas aeruginosa by silver nanoparticles. J. Med. Microbiol. 63:849-854.
 • Szuplewska M., Ludwiczak M., Lyzwa K., Czarnecki J., Bartosik D. 2014. Mobility and generation of mosaic non-autonomous transposons by Tn3-derived inverted-repeat miniature elements (TIMEs). PLoS One 9:e105010.
 • Dziewit L., Czarnecki J., Wibberg D., Radlinska M., Mrozek P., Szymczak M., Schlüter A., Pühler A. and D. Bartosik. 2014. Architecture and functions of a multipartite genome of the methylotrophic bacterium Paracoccus aminophilus JCM 7686, containing primary and secondary chromids. BMC Genomics 15:124.
 • Maj A., Dziewit L., Czarnecki J., Wlodarczyk M., Baj J., Skrzypczyk G., Giersz D., Bartosik D. 2013. Plasmids of carotenoid-producing Paracoccus spp. (Alphaproteobacteria) - structure, diversity and evolution. PLoS ONE 8:e80258.
 • Dziewit, L., Grzesiak J., Ciok A., Nieckarz M., Zdanowski M.K., Bartosik D. 2013. Genetic analysis of three plasmids of Pseudomonas sp. GLE121, a psychrophile isolated from surface ice of Ecology Glacier (Antarctica). Plasmid 70:254-262.
 • Dziewit L., Pyzik A., Matlakowska R., Baj J., Szuplewska M., Bartosik D. 2013. Characterization of Halomonas sp. ZM3 isolated from the Zelazny Most post-flotation waste reservoir, with a special focus on its mobile DNA. BMC Microbiol. 13:59.
 • Dziewit L., Cegielski A., Romaniuk, K., Uhrynowski W., Szych A., Niesiobedzki P., Zmuda-Baranowska M.J., Zdanowski M.K., Bartosik D. 2013. Plasmid diversity in arctic strains of Psychrobacter spp. Extremophiles. 17:433-444.
 • Grudniak A.M., Pawlak K., Bartosik K., Wolska K.I. 2013. Physiological consequences of mutations in the htpG heat shock gene of Escherichia coli. Mutat. Res. 745-746:1-5.
 • Roszczenko P., Radomska K.A., Wywial E., Collet J.F., Jagusztyn-Krynicka E.K. 2012.A novel insight into the oxidoreductase activity of Helicobacter pylori HP0231 protein. PLoS ONE 7:e46563.
 • Dziewit L., J. Baj, M. Szuplewska, A. Maj, M. Tabin, A. Czyzkowska, G. Skrzypczyk, M. Adamczuk, T. Sitarek, P. Stawinski, A. Tudek, K. Wanasz, E. Wardal, E. Piechucka and D. Bartosik. 2012. Insights into the transposable mobilome of Paracoccus spp. (Alphaproteobacteria). PLoS ONE 7: e32277.
 • Kurek A., Nadkowska, P., Pliszka, S., and K.I. Wolska. 2012. Modulation of antibiotic resistance in bacterial pathogens by oleanolic acid and ursolic acid. Phytomedicine 19:515–519.
 • Lasek R., L. Dziewit and D. Bartosik. 2012. Plasmid pP62BP1 of an Arctic strain of Psychrobacter sp. carries two highly homologous type II restriction-modification systems and a putative operon for the organic sulfates metabolism. Extremophiles 16:363-376.
 • Wolska K.I., Grześ, K. and A. Kurek. 2012. Synergy between novel antimicrobials and conventional antibiotics or bacteriocins. Pol. J. Microbiol. 61:95–104.
 • Roszczenko, P., Radomska, K.A., Wywial, E., Collet J.F. and Jagusztyn-KrynickaK. 2012.A novel insight into the oxidoreductase activity of Helicobacter pylori HP0231 protein. PLoS ONE ( zaakceptowane do druku).
 • Olszewska, J. and E.K. Jagusztyn-Krynicka. 2012. HMP (Human Microbiome Project) - mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka. Post. Mikrobiol. (w druku).
 • Franczak, A. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2012. Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego – Crohna w świetle badań HMP (Human Microbiome Project). Post. Mikrobiol. (w druku).
 • Łepeta, K., Łasica, A.M., Jagusztyn-Krynicka, E.K. 2012. Zastosowanie mikroorganizmów jako wektorów w antynowotworowych terapiach genowych. Post. Biochem. (zaakceptowane do druku).
 • Dziewit L., M. Adamczuk, M. Szuplewska and D. Bartosik. 2011. DIY series of genetic cassettes useful in construction of versatile vectors specific for Alphaproteobacteria. J. Microbiol. Methods. 86:166-174.
 • Dziewit L., K. Kuczkowska, M. Adamczuk, M. Radlinska and D. Bartosik. 2011. Functional characterization of the type II PamI restriction-modification system derived from plasmid pAMI7 of Paracoccus aminophilus JCM 7686. FEMS Microbiol. Lett. 324:56-63.
 • Grabowska, A. D., Wandel, M., Łasica, A. M., Nesteruk, M., Roszczenko, P., Wyszyńska, A., Godlewska, R., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Campylobacter jejuni dsb gene expression is regulated by iron concentration in a Fur-dependent manner and by a translational coupling mechanism. BMC Microbiol. 11:166.
 • Grudniak, A. M., A. Kurek, J. Szarlak and K. I. Wolska. 2011. Oleanolic and ursolic acids influence the expression of the cysteine regulon and the stress response in Escherichia coli. Curr. Microbiol. 62:1331- 1336.
 • Adamczyk-Poplawska, M., Markowicz, S., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Proteomics for development of vaccine. J. Proteomics 74:2596-2616.
 • Kuklińska, U., Łasica, A. M., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Białko CagA Helicobacter pylori – pierwsza zidentyfikowana bakteryjna onkoproteina. Post. Mikrobiol. – przyjęte do druku
 • Żyłowska, M., Wyszyńska, A., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2011. Defensyny – peptydy o aktywności przeciwbakteryjnej. Post. Mikrobiol. – przyjęte do druku
 • Łepeta, K., Łasica, A. M., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010. Zastosowanie produktów mikroorganizmów w terapiach antynowotworowych. Post. Mikrobiol. 49:255-269
 • Dziewit, L., M. Dmowski, J. Baj, and D. Bartosik. 2010. Plasmid pAMI2 of Paracoccus aminophilus JCM 7686 carries N,N-dimethylformamide degradation-related genes whose expression is activated by a LuxR family regulator. Appl. Environ. Microbiol. 76:1861-1869.
 • Łasica, A. M., A. Wyszyńska, K. Szymanek, P. Majewski, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010. Campylobacter protein oxidation influences epithelial cell invasion well as intestinal tract colonization in chickens. J. Appl. Genet. 51:383-393.
 • Stachowicz, M., P. Łaniewski, and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010. Wpływ toksyn bakteryjnych na proces nowotworzenia. Post. Biochem. (w druku)
 • Stachowicz, A., and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2010.  Bartonella sp. -  mechanizm angiogenezy bakteryjnej. Post. Mikrobiol. (w druku)
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K., J. Rybacki, and A. M. Łasica. 2009. Nowe strategie konstrukcji leków antybakteryjnych - leki antytoksynowe. Post. Mikrobiol. 48:93-104.
 • Wolska K. I., A. M. Grudniak, B. Fiecek,  A. Kraczkiewicz-Dowjat, and A. Kurek. 2010. Antibacterial activity of oleanolic and ursolic acids and their derivatives. Centr. Eur. J. Biol. 5:543-553.
 • Szuplewska, M. and D. Bartosik. 2009. Identification of a mosaic transposable element of Paracoccus marcusii composed of insertion sequence ISPmar4 (ISAs1 family) and an IS1247a-driven transposable module (TMo). FEMS Microbiol. Lett. 292: 216-221.
 • Kurek, A., A. Grudniak, M. Szwed, A. Klicka, Ł. Samluk, K. I. Wolska, W. Janiszowska and M. Popowska. 2009. Influence of oleanolic and ursolic acis of plant origin on peptidoglycan content, turnover and autolysis of Listeria monocytogenes - praca wysłana do redakcji FEMS Microbiol. Lett.
 • Bartosik, D., M. Putyrski, L. Dziewit, E. Malewska, M. Szymanik, E. Jagiello, J. Lukasik and J. Baj. 2008. Transposable modules generated by a single copy of insertion sequence ISPme1 and their influence on structure and evolution of natural plasmids of Paracoccus methylutens DM12. J. Bacteriol. 190: 3306-3313.
 • Staroń, A., A. Grabowska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. Overproduction and purification of the recombinant, heterologous proteins from Escherichia coli cells (in Polish). Post. Mikrobiol. 47: 83-95.
 • Nikonorow, E., R. Godlewska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. The interaction of Helicobacter pylori with the innate immune system (in Polish). Post. Mikrobiol. 47:137-148.
 • Wyszyńska, A., J. Życka, N. Drela, R. Godlewska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. The Campylobacter jejuni/coli cjaA (cj0982c) gene encodes an N-glycosylated lipoprotein loalized in the inner membrane. Curr. Microbiol. 57:181-188.
 • Godlewska, R., J. Bujnicki, A. Dzwonek, M. Mikula, J. Ostrowski, N. Drela and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2008. HP596 is a highly immunogenic Helicobacter pylori protein involved in colonization of mouse gastric mucosa. Curr. Microbiol. 56:279-86.
 • Szakiel, A., D. Ruszkowski, A. Grudniak, A. Kurek, K. I. Wolska, M. Doligalska, and W. Janiszowska. 2008. Antibacterial and antiparasitic activity of oleanolic acid and its glycosides isolated from marigold (Calendula officinalis). Planta Med. 74:1709-1715.
 • Dziewit, L., M. Jazurek, L. Drewniak, J. Baj and D. Bartosik. 2007. SXT conjugative element and linear prophage N15 encode novel type of toxin-antitoxin stabilizing systems homologous to tad-ata locus of plasmid pAMI2 of Paracoccus aminophilus. J. Bacteriol 189: 1983-1997.
 • Wyszyńska, A., K. Tomczyk and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. Comparison of the localization and post-translational modification of the Campylobacter coli CjaC and its homolog from Campylobacter jejuni (Cj0734c/HisJ). Acta Bioch. Pol. 54:143-150
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K., A. Grabowska, K. Szymanek and A. Wyszyńska. 2007. Colonization of the chick gastrointestinal tract by Campylobacter jejuni: a genetic analysis (in Polish). Medycyna Weterynaryjna 63:29-33
 • Affek, K. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. Molecular characteristics of the Actinobacillus actinomycetemcomitans virulence factors (in Polish). Post. Mikrobiol. 46:113-123.
 • Łasica, A. M., A. Staroń and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. Characterization of procaryotic Dsb proteins (in Polish). Post. Mikrobiol. 46:223-235
 • Roszczenko, P. and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2007. Immmunoproteomics of Helicobacter pylori - strategy for improvement of diagnostic tests and vaccine development (in Polish). Post. Bioch. 52:424-435
 • Mikosa, M., M. Sochacka-Pietal, J. Baj and D. Bartosik. 2006. Identification of a transposable genomic island of Paracoccus pantotrophus DSM 11072 by its transposition to a novel entrapment vector pMMB2. Microbiology 152:1063-1073
 • Łaniewski, P., R. A. Godlewska and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2006. Functions and sorting of Gram-negative bacteria lipoproteins (in Polish). Post. Mikrobiol. 45:157-168
 • Włodarczyk, M., i D. Giersz. 2006. Liniowe plazmidy u bakterii. Post. Mikrobiol. 45
 • Godlewska, R., A. Dzwonek, M. Mikula, J. Ostrowski, M. Pawłowski, J. Bujnicki and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2006. Helicobacter pylori protein oxidation influences colonization process. Int. J. Med. Microbiol. 296:321-324
 • Wyszyńska, A., Pawlowski M., Bujnicki J., Pawelec D., Jos P.M. van Putten, E. Brzuszkiewicz and E. K. Jagusztyn-Krynicka. 2006. Genetic characterization of the cjaAB operon of Campylobacter coli. Pol. J. Microbiol. 55:85-94
 • Raczko, A., J. M. Bujnicki, M. Pawłowski, R. Godlewska, M. Lewandowska and E. K. Jagusztyn- Krynicka. 2005. Characterisation of new DsbB-like thiol-oxidoreductases of Campylobacter jejuni and Helicobacter pylori and classification of the DsbB family based on phylogenomic, structural, and functional criteria. Microbiology. 51:219-231
 • Dolowy, P., J. Mondzelewski, R. Zawadzka, J. Baj and D. Bartosik. 2005. Cloning and characterization of a region responsible for the maintenance of megaplasmid pTAV3 of Paracoccus versutus UW1. Plasmid 53:239-250
 • Włodarczyk, M. i G. Rudzicz. 2005. Megaplazmidy - próba definicji, rozpowszechnienie i różnorodność kodowanych fenotypów. Post. Mikrobiol. 44:3-16
 • Wronowska, W., R. Godlewska and E. K. Jagusztyn-Krynicka 2005. The influence of human gastrointestinal tract bacterial pathogens on the host cell apoptosis (in Polish). Post. Bioch. 51:270-280
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K., J. Życka, K. Tomczyk and A. Wyszyńska. 2005. Protein glycosylation in Campylobacter (in Polish). Post. Mikrobiol. 44:299-308
 • Jagusztyn-Krynicka, E. K., R. Godlewska and P. Łaniewski. 2005. Helicobacter pylori - pathogen of the 2005 year (in Polish). Kosmos 54:307-319
 • Grudniak, A. M., M. Kuć and K. I. Wolska. 2005. Role of Escherichia coli DnaK and DnaJ chaperones in spontaneous and induced mutagenesis and their effect on UmuC stability. FEMS Microbiol. Lett. 242:361-366

   W latach 2005-2009 studenci byli również współautorami 35 doniesień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

 

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster