tu jesteś: studenci - wyniki sprawdzianów i egzaminów

 

Wyniki sprawdzianów i egzaminów

Mikrobiologia

- koordynator: dr Anna Grudniak
- prowadzący: dr Anna Grudniak, dr Magdalena Szuplewska, dr J. Czarnecki, dr Agnieszka Wyszyńska, dr Anna Łasica, dr Renta Godlewska, mgr Robert Lasek
- zobacz wyniki: sprawdzianu, kolokwium, 1 tury egzaminu, wyniki egzaminu poprawkowego

Mikrobiologia w ochronie środowiska

- koordynator: dr Anna Łasica
- prowadzący: dr A. Łasica
- zobacz wyniki: kolokwium, egzaminu, podział na grupy

Genetyka bakterii i archeonów

- koordynator: dr hab. Łukasz Dziewit
- prowadzący: dr Jakub Czarnecki, mgr Robert Lasek
- zobacz wyniki kolokwium (poprawka) egzaminu

Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy

- koordynator: prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
- prowadzący: dr Agnieszka Wyszyńska i dr Renta Godlewska
- zobacz wyniki: kolokwium, egzaminu

Ruchome elementy genetyczne bakterii

- koordynator: prof. dr hab. Dariusz Bartosik
- prowadzący: dr hab. Łukasz Dziewit, dr Magdalena Szuplewska
- zobacz wyniki: kolokwium, egzaminu, egzaminu poprawkowego

Organizmy modelowe w badaniach

- koordynator: dr Renata Godlewska
- zobacz wyniki: egzaminu

Biologia molekularna z genetyką

- koordynator: prof. dr hab. Dariusz Bartosik; prowadzący dr hab. Łukasz Dziewit
- zobacz wyniki: egzaminu

Biologia komórki

- koordynator: dr Anna Grudniak
- zobacz wyniki: egzaminu

Biotechnologia

- prowadzący: dr Agnieszka Wyszyńska i dr Renata Godlewska
- zobacz wyniki: kolokwium

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster